Στοιχεία σταθμού ΑΙΓΑΙΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥ ΕΛΙΚΩΝΟΣ ΑΕ

Μητρώο PAE: ΑΔ-00040
Εταιρεία: ΑΙΓΑΙΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥ ΕΛΙΚΩΝΟΣ ΑΕ
Τεχνολογία: ΑΙΟΛΙΚΑ
Ισχύς(MW): 1.60
Θέση/Δήμος: ΣΤΑΥΡΟΣ ΟΡΟΣ ΕΛΙΚΩΝΑ / ΛΕΒΑΔΕΩΝ
Νομός/Περιφέρεια: ΒΟΙΩΤΙΑΣ / ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΑΙΓΑΙΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥ ΕΛΙΚΩΝΟΣ ΑΕ

Ιστορικό Αδειών

Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθ. 177/2016 για την ανανέωση της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.424/3507/18.06.2001 (αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00040) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από αιολικό σταθμό, εγκατεστημένης ισχύος 2,2 MW, στη θέση «Σταυρός», του Δήμου Λεβαδέων, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΓΑΙΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥ ΕΛΙΚΩΝΟΣ Α.Ε.»
ΑΔΑ: Ω2ΘΕΙΔΞ-Θ6Ω
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Ανανέωση
Ημερομηνία: 09/06/2016
Υπαγωγή αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 2,2 MW (Υφιστάμενη 0,6 MW) της εταιρείας ''ΑΙΓΑΙΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥ ΕΛΙΚΩΝΟΣ Α.Ε.'' στη θέση «ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΛΙΚΩΝΟΣ» του Δήμου Κορώνειας στο Ν. Βοιωτίας στη διαδικασία Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων της υποκατηγορίας 4 της Β' Κατηγορίας του άρθρου 11 της ΚΥΑ 11014/703/Φ104/2003 (ΦΕΚ 332/Β/20-3- 03).
ΑΔΑ: 4ΑΓ07ΛΗ-1Ο
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Υπαγωγή
Ημερομηνία: 13/04/2011