Στοιχεία σταθμού ΒΙΟΑΕΡΙΟ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ ΑΕ

Μητρώο PAE: ΑΔ-00324
Εταιρεία: ΒΙΟΑΕΡΙΟ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ ΑΕ
Τεχνολογία: ΒΙΟΜΑΖΑ
Ισχύς(MW): 9.69
Θέση/Δήμος: ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΣΚΑΛΙΣΤΗΡΙ / ΦΥΛΗΣ
Νομός/Περιφέρεια: ΑΤΤΙΚΗΣ / ΑΤΤΙΚΗΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΒΙΟΑΕΡΙΟ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ ΑΕ

Ιστορικό Αδειών

ΒΕΒΑΙΩΣΗ της Γραμματείας της ΡΑΕ για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ18.003/2374/15.4.2002 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00324), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με τις υπ' αριθμ. πρωτ. Δ6/Φ18.003/3103/24.9.2004, Δ6/Φ18.003/335/21.1.2005 και Δ6/Φ18.003/οικ. 20973/30.9.2009 αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης, της εταιρείας «ΒΙΟΑΕΡΙΟ – ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΒΕΑΛ Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 31/03/2014