Στοιχεία σταθμού ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ - ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ

Μητρώο PAE: ΑΔ-00327
Εταιρεία: ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ - ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ
Τεχνολογία: ΜΙΚΡΑ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ
Ισχύς(MW): 10.00
Θέση/Δήμος: ΓΕΦΥΡΑ ΣΠΑΘΑΡΗ ΚΑΙ ΤΟΥΜΠΙΤΣΙ ΠΟΤΑΜΟΥ ΛΑΔΩΝΑ / ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ
Νομός/Περιφέρεια: ΑΡΚΑΔΙΑΣ / ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ - ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ

Ιστορικό Αδειών

ΒΕΒΑΙΩΣΗ Για μεταβολή στοιχείων της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ20.016/3344π.ε./15.04.2002 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (Αρ. Μητρώου ΡΑΕ ΑΔ-00327), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την υπ' αριθμ. 1342/2011 απόφαση της ΡΑΕ, της εταιρείας «ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ – ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006.
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 24/02/2014
Τροποποίηση της υπ' αριθ. πρωτ. Δ6/Φ20.016/3344π.ε./15.04.2002 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, για μικρό υδροηλεκτρικό σταθμό ισχύος 8,4 MW, στη θέση «πλησίον των γεφυρών Σπάθαρη και Τουμπίτσι», του Δήμου Γορτυνίας (Δημοτική Ενότητα Κοντοβαζαίνης), της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας, της εταιρείας «ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ - ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.»
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 07/11/2011