Στοιχεία σταθμού ΔΕΗ_ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ-ΤΕΡΝΑ_ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.

Μητρώο PAE: ΑΔ-00328
Εταιρεία: ΔΕΗ_ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ-ΤΕΡΝΑ_ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.
Τεχνολογία: ΜΙΚΡΑ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ
Ισχύς(MW): 5.80
Θέση/Δήμος: ΠΟΤΑΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑ (ΘΥΑΜΙΣ) / ΦΙΛΙΑΤΩΝ
Νομός/Περιφέρεια: ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ / ΗΠΕΙΡΟΥ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΔΕΗ_ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ-ΤΕΡΝΑ_ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.

Ιστορικό Αδειών

Έγκριση περιβαλλοντικών όρων και έγκριση επέμβασης για το έργο «Μικρός Υδροηλεκτρικός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΜΗΥΕ Καλαμάς), της εταιρείας «ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ- ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.», εγκατεστημένης ισχύος 5,8MW επί της κοίτης του ποταμού Καλαμά, στα Διοικητικά όρια των Δήμων Σουλίου και Φιλιατών της ΠΕ Θεσπρωτίας Περιφέρειας Ηπείρου.
ΑΔΑ: ΒΙ6ΝΟΡ1Γ-Π96
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 07/01/2014
ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 166/2012 σχετικά με την Τροποποίηση της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ20.012/3342/15.04.2002 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας «ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ - ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.», όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την υπ' αριθμ. 1934/2010 Απόφαση ΡΑΕ.
ΑΔΑ: Β443ΙΔΞ-Ε08
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 14/03/2012
Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση και Αξιολόγηση του έργου: «Μικρός Υδροηλεκτρικός Σταθμός (ΜΥΗΣ) ισχύος 5,7 MW στον ποταμό Καλαμά των Δήμων Φιλιατών και Παραμυθιάς του Νομού Θεσπρωτίας» της εταιρείας ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ – ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.
ΑΔΑ: 4ΙΙΚ0-Ρ
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση και Αξιολόγηση
Ημερομηνία: 29/12/2010