Στοιχεία σταθμού ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ

Μητρώο PAE: ΑΔ-00332
Εταιρεία: ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ
Τεχνολογία: ΑΙΟΛΙΚΑ
Ισχύς(MW): 1.80
Θέση/Δήμος: ΠΙΚΡΟΒΟΥΝΙ / ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
Νομός/Περιφέρεια: ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ / ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Στάδιο: Εγκατάστασης

Εταιρεία: ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ

Ιστορικό Αδειών

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 348/2013 Ανάκληση της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.625Α/12499/18.07.2002 (αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ ΑΔ-00332) Άδεια Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. Δ6/Φ17.625Α/19474/04.11.2004 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, της εταιρείας «ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.»
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Ανάκληση Αδείας
Ημερομηνία: 17/07/2013