Στοιχεία σταθμού ENEL GREEN POWER HELLAS A.E.

Μητρώο PAE: ΑΔ-00041
Εταιρεία: ENEL GREEN POWER HELLAS A.E.
Τεχνολογία: ΑΙΟΛΙΚΑ
Ισχύς(MW): 7.40
Θέση/Δήμος: ΗΛΙΟΛΟΥΣΤΗ / ΚΑΡΥΣΤΟΥ
Νομός/Περιφέρεια: ΕΥΒΟΙΑΣ / ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ENEL GREEN POWER HELLAS A.E.

Ιστορικό Αδειών

Βεβαίωση για μεταβολή στοιχείων της υπ' αριθμ. πρωτ. Δ6/Φ17.192/3105/18.06.2001 (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00041) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, από αιολικό πάρκο εγκατεστημένης ισχύος 7,4 ΜW στη θέση «Ηλιόλουστη» της Δημοτικής Ενότητας Στυρέων, του Δήμου Καρύστου, της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, της εταιρείας «ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΤΕΒΕ», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 21, της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ.
ΑΔΑ: ΒΛ9ΣΙΔΞ-63Κ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 25/09/2013
Ανανέωση - τροποποίηση της αρ.12552/1404/22-12-98 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του Νομάρχη Ευβοίας (ως ισχύει με τις αρ.1026/20-3-07, 3501/11-7-05, 5776/25-11-04 αποφάσεις μας) αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (Α.Σ.Π.Η.Ε) ισχύος 16,4 ΜW, της εταιρείας 'ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΤΕΒΕ' στη θέση 'Ηλιόλουστη' του (πρώην) Δήμου Στυρέων (νυν Δήμου Καρύστου) στο Ν. Εύβοιας.
ΑΔΑ: 4Α8ΗΟΡ10-ΞΨΓ
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Ανανέωση
Ημερομηνία: 22/09/2011
Τροποποίηση της υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝΔ6/Φ17.192/3105/18.06.2001, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.192/12055/28.08.2003 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, καθώς και την υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ Δ6/Φ17.192/οικ.25989/15.12.2009 Απόφαση της Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Αιολικό Πάρκο ισχύος 7,4 MW στη θέση «Ηλιόλουστη», του Δήμου Στυραίων, του Νομού Ευβοίας της εταιρείας με την επωνυμία «ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΤΕΒΕ»
ΑΔΑ: 4Ι0ΞΙΔΞ-Ε
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 28/11/2010