Στοιχεία σταθμού Χ. ΡΟΚΑΣ ΑΒΕΕ

Μητρώο PAE: ΑΔ-00335
Εταιρεία: Χ. ΡΟΚΑΣ ΑΒΕΕ
Τεχνολογία: ΑΙΟΛΙΚΑ
Ισχύς(MW): 12.60
Θέση/Δήμος: ΑΣΠΡΗ ΡΑΧΗ - ΜΙΣΟΧΩΡΙΑ / ΚΑΡΥΣΤΟΥ
Νομός/Περιφέρεια: ΕΥΒΟΙΑΣ / ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: Χ. ΡΟΚΑΣ ΑΒΕΕ

Ιστορικό Αδειών

Ανανέωση - τροποποίηση της αρ.5872/262997/4-2-2013 απόφασής μας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 12,6 MW και των συνοδών του έργων, της εταιρείας ‘’Χ. ΡΟΚΑΣ ΑΒΕΕ’’ στη θέση «Άσπρη Ράχη - Μισοχώρια» του Δήμου Καρύστου στο Ν. Ευβοίας.
ΑΔΑ: ΨΞΗΧΟΡ10-8Ν2
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Ανανέωση
Ημερομηνία: 12/04/2018
Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθ. 509/2017 για την παράταση της διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθ. πρωτ. YΠΑΝ Δ6/Φ17.041/2710/18.07.2002 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00335) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από αιολικό σταθμό, ισχύος 12,6 MW, στη θέση «Άσπρη Ράχη - Μισοχώρια», της Δημοτικής Ενότητας Καφηρέως, του Δήμου Καρύστου, της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας, της εταιρείας «Χ. ΡΟΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «Χ. ΡΟΚΑΣ ΑΒΕΕ».
ΑΔΑ: 7ΘΟΣΙΔΞ-ΦΕΛ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Παράταση Άδειας Παραγωγής
Ημερομηνία: 16/06/2017
ΒΕΒΑΙΩΣΗ Για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ' αριθμ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.041/2710/18.07.2002 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00335) Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, της εταιρείας με την επωνυμία «ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΒΕΕ», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 21, της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
ΑΔΑ: ΒΙΥΗΙΔΞ-158
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 07/04/2014
Τροποποίηση της με αριθμό ΔΙΣΧΑ/126/20.01.2003 Απόφασης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας χορήγησης άδειας εγκατάστασης αιολικού σταθμού ισχύος 12,6 MW, στην εταιρεία «ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε.», ως ανεξάρτητο παραγωγό, στη θέση «Άσπρη Ράχη - Μισοχώρια» του Δήμου Καρύστου, Π.Ε. Εύβοιας, λόγω υπογείωσης των εσωτερικών ηλεκτρικών δικτύων Μέσης Τάσης
ΑΔΑ: ΒΕΑΤΟΡ10-Κ08
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 11/04/2013
Τροποποίηση περιβαλλοντικών όρων Αιολικού Πάρκου Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, ισχύος 12,6MW, της εταιρείας ' ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΒΕΕ' στη Θέση ' ΑΣΠΡΗ ΡΑΧΗ - ΜΙΣΟΧΩΡΙΑ' (ΑΝΤΙΑ Β), του Δήμου Καρύστου, Ν. Ευβοίας.
ΑΔΑ: ΒΕΥΣΟΡ10-ΒΒΘ
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 11/02/2013