Στοιχεία σταθμού ΑΙΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

Μητρώο PAE: ΑΔ-00338
Εταιρεία: ΑΙΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
Τεχνολογία: ΑΙΟΛΙΚΑ
Ισχύς(MW): 10.80
Θέση/Δήμος: ΠΙΚΡΟΒΟΥΝΙ / ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ,ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
Νομός/Περιφέρεια: ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ,ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ / ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΑΙΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

Ιστορικό Αδειών

Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθ. 610/2017 για την παράταση της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.626/13011π.έ./18.07.2002 (αριθμός Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00338) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από αιολικό σταθμό, ισχύος 10,8 MW, στη θέση «Πικροβούνι», της Δημοτικής Ενότητας Καρπενησίου, του Δήμου Καρπενησίου, της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας και της Δημοτικής Ενότητας Αγ. Γεωργίου Τυμφρηστού, του Δήμου Μακρακώμης, της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας, της εταιρείας με την επωνυμία «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε», σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Απόφαση ΡΑΕ 517/2016 σημείο 1 παραγρ. Β, περίπτωση (γ)
ΑΔΑ: Ω2ΔΙΙΔΞ-Σ7Φ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Παράταση Άδειας Παραγωγής
Ημερομηνία: 12/07/2017
Χορήγηση Άδειας Εγκατάστασης για Αιολικό Σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 10,8 MW και ηλεκτρικής διασύνδεσης, προϋπολογισμού 14.519.322 €, στη θέση «Πικροβούνι», του Δήμου Μακρακώμης Π.Ε. Φθιώτιδος, στην εταιρεία «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.».
ΑΔΑ: ΒΙΗΝΟΡ10-ΓΗΗ
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 14/04/2014
Έγκριση περιβαλλοντικών όρων αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 10,8 MW, της εταιρείας ''ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ'' στη θέση «Πικροβούνι» του Δήμου Μακρακώμης Ν. Φθιώτιδας.
ΑΔΑ: ΒΛΓ6ΟΡ10-ΜΟ4
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 09/12/2013
Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.626/13011π.έ./18.07.2002 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της εταιρείας «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ», (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00338), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006
ΑΔΑ: 4ΑΛΧΙΔΞ-Ε
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 24/02/2011