Στοιχεία σταθμού WRE HELLAS S.A

Μητρώο PAE: ΑΔ-00340
Εταιρεία: WRE HELLAS S.A
Τεχνολογία: ΑΙΟΛΙΚΑ
Ισχύς(MW): 3.00
Θέση/Δήμος: ΠΛΑΤΥΒΟΛΑ ΚΡΥΩΝ / ΣΗΤΕΙΑΣ
Νομός/Περιφέρεια: ΛΑΣΙΘΙΟΥ / ΚΡΗΤΗΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: WRE HELLAS S.A

Ιστορικό Αδειών

Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθ. 510/2017 για την παράταση της διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.400/3477π.έ/18.07.2002 (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00340) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από αιολικό σταθμό, ισχύος 3 MW, στη θέση «Πλατύβολα», της Δημοτικής Ενότητας Σητείας, του Δήμου Σητείας, της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου, της εταιρείας «WRE ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» με δ.τ. «WRE ΕΛΛΑΣ Α.Ε.».
ΑΔΑ: 72ΘΗΙΔΞ-Φ48
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Παράταση Άδειας Παραγωγής
Ημερομηνία: 16/06/2017
Ανανέωση της υπ' αριθμ. 42477/20-10-2003 Απόφασης Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων του Νομάρχη Λασιθίου για την δραστηριότητα «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) εγκατεστημένης ισχύος 3,0 MW» της εταιρείας WRE ΕΛΛΑΣ Α.Ε., στη θέση «Πλατύβολα» Κρυών Δήμου Σητείας Νομού Λασιθίου' λόγω λήξης της ισχύος της
ΑΔΑ: 4ΑΘΑ7ΛΚ-Ι4
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Ανανέωση
Ημερομηνία: 26/05/2011