Στοιχεία σταθμού ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΑΕ

Μητρώο PAE: ΑΔ-00344
Εταιρεία: ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΑΕ
Τεχνολογία: ΑΙΟΛΙΚΑ
Ισχύς(MW): 1.70
Θέση/Δήμος: ΚΟΙΜΗΣΗ ΘΕΟΤΟΚΟΥ / ΛΕΙΨΩΝ
Νομός/Περιφέρεια: ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ / ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΑΕ

Ιστορικό Αδειών

OΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ως προς την αναφορά στην αποτύπωση της θέσης στους σχετικούς χάρτες, από 'σχέδιο χωρίς γεωγραφικό υπόβαθρο (μορφής σκαριφήματος)', στο ορθό 'τοπογραφικά διαγράμματα φύλλων χάρτου ΓΥΣ κλίμακας 15.000 και 150.000' της ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.638/10994/18.07.2002 (ΑΔ-00344) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από αιολικό σταθμό εγκατεστημένης ισχύος 1,98MW, στη θέση «Κοίμηση Θεοτόκου» του Δήμου Λειψών, του Νομού Δωδεκανήσου, της εταιρείας «ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Α.Ε», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 01/07/2012
ΒΕΒΑΙΩΣΗ για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.638/10994/18.07.2002 (ΑΔ-00344) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από αιολικό σταθμό εγκατεστημένης ισχύος 1,98MW, στη θέση «Κοίμηση Θεοτόκου» του Δήμου Λειψών, του Νομού Δωδεκανήσου, της εταιρείας «ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Α.Ε», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006.
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 28/05/2012