Στοιχεία σταθμού ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΑΕ

Μητρώο PAE: ΑΔ-00345
Εταιρεία: ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΑΕ
Τεχνολογία: ΑΙΟΛΙΚΑ
Ισχύς(MW): 3.00
Θέση/Δήμος: ΧΑΛΑΤΑΣ / ΡΟΔΟΥ
Νομός/Περιφέρεια: ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ / ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΑΕ

Ιστορικό Αδειών

Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθ. 511/2017 για την παράταση της διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.635/10998/18.07.2002 (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00345) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από αιολικό σταθμό, ισχύος 3 MW, στη θέση «Χαλατάς», της Δημοτικής Ενότητας Νότιας Ρόδου, του Δήμου Ρόδου, της Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου, της εταιρείας «ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Α.Ε.».
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Παράταση Άδειας Παραγωγής
Ημερομηνία: 16/06/2017
Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00345 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.635/10998/18.07.2002, στην εταιρεία «ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006.
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Βεβαίωση Μεταβολής Στοιχείων
Ημερομηνία: 26/05/2017
Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις του υφιστάμενου έργου :«Αιολικό Πάρκο ισχύος 3.0 MW στη θέση «Χαλατάς», Δ.Ε Νοτίου Ρόδου, Δήμου Ρόδου, Π.Ε. Δωδ/σου».
Άδεια: ΠΠΔ
Τύπος: Υπαγωγή
Ημερομηνία: 18/05/2016