Στοιχεία σταθμού ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ

Μητρώο PAE: ΑΔ-00347
Εταιρεία: ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ
Τεχνολογία: ΑΙΟΛΙΚΑ
Ισχύς(MW): 18.90
Θέση/Δήμος: ΚΑΣΤΡΙ/ΚΟΚΚΑΛΙΑ / ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ - ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ
Νομός/Περιφέρεια: ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ / ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ

Ιστορικό Αδειών

Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθ. 612/2017 για την παράταση της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.629/13014/18.07.2002 (αριθμός Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00347) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από αιολικό σταθμό, ισχύος 18,9 MW, στη θέση «Καστρί-Κοκκαλια», της Δημοτικής Ενότητας Δομνίστας, του Δήμου Καρπενησίου, της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας και των Δημοτικών Ενοτήτων Αγ. Γεωργίου Τυμφρηστού και Σπερχειάδος, του Δήμου Μακρακώμης, της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας, της εταιρείας με την επωνυμία «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε», σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Απόφαση ΡΑΕ 517/2016 σημείο 1 παραγρ. Β, περίπτωση (γ)
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Παράταση Άδειας Παραγωγής
Ημερομηνία: 12/07/2017
Τροποποίηση της με αριθμό ΑΔΘΣΕ/ΔΤΕ 2787/238799/23.12.2013 Απόφασης για τη χορήγηση άδειας εγκατάστασης για Αιολικό Σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 18,9 MW και ηλεκτρικής διασύνδεσης μέσω νέου υποσταθμού ανύψωσης 20/150 KV, προϋπολογισμού 24.265.000 €, στη θέση «Καστρί - Κοκκάλια», του Δήμου Καρπενησίου Ευρυτανίας και του Δήμου Μακρακώμης Φθιώτιδος, στην εταιρεία «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.», λόγω αλλαγής της θέσης ανεμογεννητριών, των έργων εσωτερικής οδοποιίας, της όδευσης της γραμμής μεταφοράς, τοποθέτησης οικίσκου ελέγχου και μεταβολής του οικοπέδου τοποθέτησης του Υ/Σ ανύψωσης τάσης εντός του εγκεκριμένου πολυγώνου.
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 20/04/2015
Χορήγηση Άδειας Εγκατάστασης για Αιολικό Σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 18,9 MW και ηλεκτρικής διασύνδεσης μέσω νέου υποσταθμού ανύψωσης 20/150 KV, προϋπολογισμού 24.265.000 €, στη θέση «Καστρί - Κοκκάλια», του Δήμου Καρπενησίου Ευρυτανίας και του Δήμου Μακρακώμης Φθιώτιδος, στην εταιρεία «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.».
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 22/12/2013
Έγκριση περιβαλλοντικών όρων του έργου: «Εγκατάσταση και Λειτουργία Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ), συνολικής ισχύος 55,8 ΜW, στις θέσεις «Καστρί-Κοκκάλια» (18,9 ΜW), «Καράβι-Αλογοβούνι» (23,4 ΜW) και «Τύμπανο-Τρυπήρι» (13,5 MW) και Δικτύου Διασύνδεσης, Δήμου Καρπενησίου (τέως Δήμου Δομνίστας), Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας».
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 02/09/2012
Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.629/13014π.έ./18.07.2002 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της εταιρείας «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ», (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00347), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 24/02/2011