Στοιχεία σταθμού ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕΒΕ

Μητρώο PAE: ΑΔ-00349
Εταιρεία: ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕΒΕ
Τεχνολογία: ΜΙΚΡΑ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ
Ισχύς(MW): 1.00
Θέση/Δήμος: ΡΕΜΑ ΠΟΝΤΟΥ & ΡΕΜΑ ΔΡΟΣΟΠΗΓΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΓΡΑΝΙΤΣΙΩΤΗ / ΑΓΡΑΦΩΝ
Νομός/Περιφέρεια: ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ / ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕΒΕ

Ιστορικό Αδειών

Τροποποίηση της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ20.014/20097π.έ./18.07.02 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την υπ' αριθμ. πρωτ. Δ6/Φ20.256/οικ.22291/13.12.04 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης από μικρό υδροηλεκτρικό σταθμό ισχύος 0,97 MW, της εταιρείας «ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.Β.Ε.» στο ρέμα Πόντου και Δροσοπηγής του ποταμού Γρανιτσιώτη του Δήμου Αγράφων (πρώην Δήμου Απεραντίων), Νομού Ευρυτανίας, λόγω της μεταβολής της θέσης εγκατάστασης του σταθμού και της ισχύος του έργου από 0,97 MW σε 0,997 MW
ΑΔΑ: 4ΑΣΒΙΔΞ-ΚΝ7
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 06/07/2011
Προκαταρκτική περιβαλλοντική εκτίμηση και αξιολόγηση του έργου: «Μικρό Υδροηλεκτρικό Έργο Γρανίτσας» ισχύος 0,997 MW στο ρέμα Γρανιτσιώτη, στο Δήμο Απεραντίων Νομού Ευρυτανίας, της εταιρείας ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕΒΕ.
ΑΔΑ: 4ΙΙΩ0-9
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση και Αξιολόγηση
Ημερομηνία: 22/12/2010