Στοιχεία σταθμού ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ

Μητρώο PAE: ΑΔ-00350
Εταιρεία: ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ
Τεχνολογία: ΑΙΟΛΙΚΑ
Ισχύς(MW): 13.50
Θέση/Δήμος: ΤΥΜΠΑΝΟ/ΤΡΥΠΗΡΙ / ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
Νομός/Περιφέρεια: ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ / ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ

Ιστορικό Αδειών

Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθ. 613/2017 για την παράταση της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.626/13011π.έ./18.07.2002 (αριθμός Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00350) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από αιολικό σταθμό, ισχύος 13,5 MW, στη θέση «Τύμπανο - Τρυπήρι», της Δημοτικής Ενότητας Δομνίστας, του Δήμου Καρπενησίου, της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας, της Δημοτικής Ενότητας Σπερχειάδος, του Δήμου Μακρακώμης, της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας, και της Δημοτικής Ενότητας Αποδοτίας, του Δήμου Ναυπακτίας, της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας της εταιρείας με την επωνυμία «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε», σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Απόφαση ΡΑΕ 517/2016 σημείο 1 παραγρ. Β, περίπτωση (γ)
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Παράταση Άδειας Παραγωγής
Ημερομηνία: 12/07/2017
Τροποποίηση της με αριθμό ΑΔΘΣΕ/ΔΤΕ 2552/210065/15.01.2014 Απόφασης της Γ.Γ. ΑΔ Θ-ΣΕ για τη χορήγηση άδειας εγκατάστασης για αιολικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκαταστημένης ισχύος 13,5 MW στις θέσεις «Τύμπανο», «Παλιόλακκα» και «Τρυπήρι» του Δήμου Καρπενησίου, της Π.Ε. Ευρυτανίας, της εταιρείας «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», προϋπολογισμού 17.577.000 €.
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 07/05/2015
Χορήγηση άδειας εγκατάστασης για αιολικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκαταστημένης ισχύος 13,5 MW στις θέσεις «Τύμπανο», «Παλιόλακκα» και «Τρυπήρι» του Δήμου Καρπενησίου, της Π.Ε. Ευρυτανίας, της εταιρείας «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», προϋπολογισμού 17.577.000 €.
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 14/01/2014
Έγκριση περιβαλλοντικών όρων του έργου: «Εγκατάσταση και Λειτουργία Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ), συνολικής ισχύος 55,8 ΜW, στις θέσεις «Καστρί-Κοκκάλια» (18,9 ΜW), «Καράβι-Αλογοβούνι» (23,4 ΜW) και «Τύμπανο-Τρυπήρι» (13,5 MW) και Δικτύου Διασύνδεσης, Δήμου Καρπενησίου (τέως Δήμου Δομνίστας), Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας».
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 02/09/2012
Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.628/13013π.έ./18.07.2002 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της εταιρείας «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ», (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00350), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 24/02/2011