Στοιχεία σταθμού ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΗΛΟΥ ΑΕ

Μητρώο PAE: ΑΔ-00352
Εταιρεία: ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΗΛΟΥ ΑΕ
Τεχνολογία: ΑΙΟΛΙΚΑ
Ισχύς(MW): 0.85
Θέση/Δήμος: ΚΟΥΤΣΟΥΝΟΡΑΧΗ / ΜΗΛΟΥ
Νομός/Περιφέρεια: ΜΗΛΟΥ / ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΗΛΟΥ ΑΕ

Ιστορικό Αδειών

Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθ. 625/2017 για την παράταση της διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.291/3288/18.07.2002 (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00352) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από αιολικό σταθμό, ισχύος 0,85 MW, στη θέση «Κουτσουνόραχη», της Δημοτικής Ενότητας Μήλου, του Δήμου Μήλου, της Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων, της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΗΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΗΛΟΥ Α.Ε.».
ΑΔΑ: 6Ε3ΚΙΔΞ-ΜΛΝ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Παράταση Άδειας Παραγωγής
Ημερομηνία: 12/07/2017