Στοιχεία σταθμού ΑΙΟΛΙΚΗ ΡΑΧΟΥΛΑΣ ΔΕΡΒΕΝΟΧΩΡΙΩΝ ΑΕ

Μητρώο PAE: ΑΔ-00354
Εταιρεία: ΑΙΟΛΙΚΗ ΡΑΧΟΥΛΑΣ ΔΕΡΒΕΝΟΧΩΡΙΩΝ ΑΕ
Τεχνολογία: ΑΙΟΛΙΚΑ
Ισχύς(MW): 38.00
Θέση/Δήμος: ΡΑΧΟΥΛΑ - ΠΑΣΧΑΛΙΕΣ / ΤΑΝΑΓΡΑΣ
Νομός/Περιφέρεια: ΒΟΙΩΤΙΑΣ / ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΑΙΟΛΙΚΗ ΡΑΧΟΥΛΑΣ ΔΕΡΒΕΝΟΧΩΡΙΩΝ ΑΕ

Ιστορικό Αδειών

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 2180/193332/23.12.2016 ΆδειαςΕγκατάστασης για την επέκταση κατά 6MW Αιολικού ΣταθμούΠαραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 38MW ως προςτην ισχύ και τον τύπο 3 Α/Γ, στη θέση «ΡΑΧΟΥΛΑ-ΠΑΣΧΑΛΙΕΣ» τουΔήμου Τανάγρας, Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, Περιφέρειας ΣτερεάςΕλλάδας, της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΗ ΡΑΧΟΥΛΑΣ ΔΕΡΒΕΝΟΧΩΡΙΩΝΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με δ.τ.«ΑΙΟΛΙΚΗ ΡΑΧΟΥΛΑΣ ΔΕΡΒΕΝΟΧΩΡΙΩΝ Α.Ε.», και με προϋπολογισμόέργου 7.200.000€.
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 21/07/2017
Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθ. 512/2017 για την παράταση της διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.641/15515π.ε./18.07.2002 (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00354) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από αιολικό σταθμό, με συνολική εγκατεστημένη ισχύ 44,6 MW και μέγιστη ισχύ παραγωγής 44 MW, στη θέση «Ραχούλα - Πασχαλιές», της Δημοτικής Ενότητας Δερβενοχωρίων, του Δήμου Τανάγρας, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΡΑΧΟΥΛΑΣ ΔΕΡΒΕΝΟΧΩΡΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΗ ΡΑΧΟΥΛΑΣ ΔΕΡΒΕΝΟΧΩΡΙΩΝ Α.Ε.».
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Παράταση Άδειας Παραγωγής
Ημερομηνία: 16/06/2017
Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00354 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. Δ6/Φ17.641/15515π.ε./18.07.2002 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, στην εταιρεία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΡΑΧΟΥΛΑΣ ΔΕΡΒΕΝΟΧΩΡΙΩΝ Α.Ε.», όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με τις υπ’ αριθμ. 356/2011 και 680/2014 Αποφάσεις ΡΑΕ και όπως μεταβλήθηκε με τις υπ’ αριθμ. πρωτ. 30/2008, 1564/2009 και 249/2010 Βεβαιώσεις του Προέδρου της ΡΑΕ και τις υπ’ αριθμ. πρωτ. Ο-49900/26.01.2012 και Ο-54655/11.04.2013 Βεβαιώσεις της Γραμματείας της ΡΑΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006.
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Βεβαίωση Μεταβολής Στοιχείων
Ημερομηνία: 18/05/2017
Τροποποίηση της αρ.οικ.1554/62377/27-3-2012 απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αρ.5015/213767/2013/7-2-2014, αρ.οικ.1207/43687/7-3-2014, 4295/194842/12-11-2015 αποφάσεις μας) αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 44 MW της εταιρείας ‘’ΑΙΟΛΙΚΗ ΡΑΧΟΥΛΑΣ ΔΕΡΒΕΝΟΧΩΡΙΩΝ Α.Ε.’’ στη θέση ‘’Ραχούλα - Πασχαλιές’’ του Δήμου Τανάγρας Ν. Βοιωτίας, ως προς το τύπο 3 Α/Γ.
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 28/04/2017
Χορήγηση άδειας εγκατάστασης για την επέκταση κατά 6 MW αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 38 ΜW που ήδη λειτουργεί (συνολική ισχύς μετά την επέκταση 44 MW), στην θέση ¨Ραχούλα-Πασχαλιές¨ του Δήμου Τανάγρας της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, στην εταιρεία ¨ΑΙΟΛΙΚΗ ΡΑΧΟΥΛΑΣ ΔΕΡΒΕΝΟΧΩΡΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ¨ με δ.τ. ¨ΑΙΟΛΙΚΗ ΡΑΧΟΥΛΑΣ ΔΕΡΒΕΝΟΧΩΡΙΩΝ Α.Ε.¨, με προϋπολογισμό έργου 7.200.000 Ευρώ.
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 23/12/2016
Τροποποίηση της αρ.οικ.1554/62377/27-3-2012 απόφασής μας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την αρ.5015/213767/2013/7-2-2014 απόφασή μας) αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 40 MW της εταιρείας ''ΑΙΟΛΙΚΗ ΡΑΧΟΥΛΑΣ ΔΕΡΒΕΝΟΧΩΡΙΩΝ Α.Ε.'' στη θέση ''Ραχούλα - Πασχαλιές'' του Δήμου Τανάγρας Ν. Βοιωτίας, ως προς τη συνολική ισχύ του σταθμού (μείωση στα 38 MW).
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 06/03/2014
Τροποποίηση της αρ.οικ.1554/62377/27-3-2012 απόφασής μας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 40 MW της εταιρείας ''ΑΙΟΛΙΚΗ ΡΑΧΟΥΛΑΣ ΔΕΡΒΕΝΟΧΩΡΙΩΝ Α.Ε.'' στη θέση ''Ραχούλα - Πασχαλιές'' του Δήμου Τανάγρας Ν. Βοιωτίας.
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 06/02/2014
ΒΕΒΑΙΩΣΗ Για μεταβολή στοιχείων της άδειας παραγωγής υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.641/15515π.ε./18.07.2002, όπως ισχύει (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00354), της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΡΑΧΟΥΛΑΣ ΔΕΡΒΕΝΟΧΩΡΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΗ ΡΑΧΟΥΛΑΣ ΔΕΡΒΕΝΟΧΩΡΙΩΝ Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006.
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 04/04/2013
Χορήγηση άδειας εγκατάστασης για την επέκταση κατά 10 MW αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 30 ΜW, που ήδη λειτουργεί (συνολική ισχύς μετά την επέκταση 40 MW), στην θέση ¨Ραχούλα-Πασχαλιές¨ του Δήμου Τανάγρας της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, της εταιρείας ¨ΑΙΟΛΙΚΗ ΡΑΧΟΥΛΑΣ ΔΕΡΒΕΝΟΧΩΡΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ¨, με δ.τ. ¨ΑΙΟΛΙΚΗ ΡΑΧΟΥΛΑΣ ΔΕΡΒΕΝΟΧΩΡΙΩΝ Α.Ε.¨, με προϋπολογισμό έργου (επέκτασης) 11.725.000 Ευρώ.
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 25/02/2013
Χορήγηση Άδειας Λειτουργίας αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 30,00 MW, της εταιρείας ¨ΑΙΟΛΙΚΗ ΡΑΧΟΥΛΑΣ ΔΕΡΒΕΝΟΧΩΡΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ¨ με δ.τ. ¨ΑΙΟΛΙΚΗ ΡΑΧΟΥΛΑΣ ΔΕΡΒΕΝΟΧΩΡΙΩΝ Α.Ε.¨, στη θέση ¨Ραχούλα-Πασχαλιές¨ του Δήμου Τανάγρας της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.
Άδεια: Λειτουργίας
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 15/05/2012
Έγκριση περιβαλλοντικών όρων αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 40 MW της εταιρείας 'ΑΙΟΛΙΚΗ ΡΑΧΟΥΛΑΣ ΔΕΡΒΕΝΟΧΩΡΙΩΝ Α.Ε.' στη θέση 'Ραχούλα - Πασχαλιές' του Δήμου Τανάγρας Ν. Βοιωτίας.
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 28/03/2012
ΒΕΒΑΙΩΣΗ Για μεταβολή στοιχείων της άδειας παραγωγής υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.641/15515π.ε./18.07.2002 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00354), της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΡΑΧΟΥΛΑΣ ΔΕΡΒΕΝΟΧΩΡΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΗΡΑΧΟΥΛΑΣ ΔΕΡΒΕΝΟΧΩΡΙΩΝ Α.Ε.», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασηςτου Υπουργού ΠΕΚΑ.
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Βεβαίωση Μεταβολής Στοιχείων
Ημερομηνία: 25/01/2012
Παράταση ως προς τον χρόνο ισχύος της με αρ.22686/1885/30-3-2009 Απόφασης Γ.Γραμματέα Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας-Διεύθυνση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης-Τμήμα Διαχείρισης Υδατικών Πόρων χορήγησης άδειας εγκατάστασης αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος 30,00MW, στην εταιρεία ¨ΑΙΟΛΙΚΗ ΡΑΧΟΥΛΑΣ ΔΕΡΒΕΝΟΧΩΡΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ¨ με δ.τ. ¨ΑΙΟΛΙΚΗ ΡΑΧΟΥΛΑΣ ΔΕΡΒΕΝΟΧΩΡΙΩΝ Α.Ε.¨, στην θέση ¨Ραχούλα-Πασχαλιές¨ Δερβενοχωρίων, του Δήμου Τανάγρας της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις με αρ.41921/4091/ 7-6-2010 και 1798/249/16-3-2011 αποφάσεις Γ.Γ.Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας-ΔΙΣΑ-ΤΔΥΠ ως προς την νομική μορφή, την επωνυμία του δικαιούχου, τον αριθμό, τον τύπο των ανεμογεννητριών καθώς και ως προς την όδευση του δικτύου μέσης τάσης και το εμβαδό του κτιρίου ελέγχου αντίστοιχα
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Ανανέωση
Ημερομηνία: 08/12/2011
Τροποποίηση ως προς την όδευση του δικτύου μέσης τάσης και το εμβαδό του κτιρίου ελέγχου ''της άδειας εγκατάστασης του αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ), ισχύος 30 MW της «ΑΙΟΛΙΚΗ ΡΑΧΟΥΛΑΣ ΔΕΡΒΕΝΟΧΩΡΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» για τη θέση «Ραχούλα - Πασχαλιές» της Δ.Ε. Δερβενοχωρίων του Δήμου Τανάγρας του Νομού Βοιωτίας'.
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 17/03/2011
Τροποποίηση της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.641/15515π.έ./18.07.2002 (ΑΔ-00354) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την υπ' αριθμ. πρωτ. Δ6/Φ17.641/1331/17.03.2009 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, καθώς και τις υπ' αριθμ. 30/2008, 1564/2009 και 249/2010 βεβαιώσεις της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΗ ΡΑΧΟΥΛΑΣ ΔΕΡΒΕΝΟΧΩΡΙΩΝ Α.Ε.»
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 10/03/2011
Τροποποίηση της αρ.132648/7-9-07 Κ.Υ.Α Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (όπως τροποποιήθηκε με τις αρ.65978/7219/2-9-2010, 36074/3999/25-5-2010 αποφάσεις μας) αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 30 MW της εταιρείας ''ΑΙΟΛΙΚΗ ΡΑΧΟΥΛΑΣ ΔΕΡΒΕΝΟΧΩΡΙΩΝ Α.Ε.'' στη θέση ''Ραχούλα - Πασχαλιές'' του Δήμου Δερβενοχωρίων Ν. Βοιωτίας, ως προς την όδευση του δικτύου μέσης τάσης και το εμβαδόν του κτιρίου ελέγχου.
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 16/11/2010