Στοιχεία σταθμού ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΡΟΔΟΥ ΑΕ

Μητρώο PAE: ΑΔ-00358
Εταιρεία: ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΡΟΔΟΥ ΑΕ
Τεχνολογία: ΑΙΟΛΙΚΑ
Ισχύς(MW): 11.05
Θέση/Δήμος: ΚΟΥΤΣΟΥΤΗΣ / ΡΟΔΟΥ
Νομός/Περιφέρεια: ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ / ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΡΟΔΟΥ ΑΕ

Ιστορικό Αδειών

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 236/2015Για την ανανέωση της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.200/3116 π.έ/18.07.2002 (ΑΔ-00358) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από αιολικό πάρκο εγκατεστημένης ισχύος 11,05 MW, στη θέση «Κουτσούτης», των Δημοτικών Ενοτήτων Αφάντου και Καμείρου, του Δήμου Ρόδου, της Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου, της εταιρείας «ΕΝΕΛ ΓΚΡΙΝ ΠΑΟΥΕΡ ΕΛΛΑΣ (ENEL GREEN POWER HELLAS) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ» με δ.τ. «ENEL GREEN POWER HELLAS Α.Ε.».
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Ανανέωση
Ημερομηνία: 28/05/2015
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 1887/31-12-2007 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΠΝΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ α) ΣΤΗΝ «ΈΓΚΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΓΙΑ ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΙΣΧΥΟΣ 11,05 MW ΜΕ ΤΑ ΣΥΝΟΔΑ ΕΡΓΑ ΑΥΤΟΥ (ΟΔΟΠΟΙΙΑ – ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΛΠ) ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΣΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 104.413 ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ (ΑΡΧΙΚΗΣ 96.013 ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ) ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΚΟΥΤΣΟΥΤΗΣ, ΔΗΜΟΥ ΑΦΑΝΤΟΥ ΝΗΣΟΥ ΡΟΔΟΥ ΝΟΜΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΡΟΔΟΥ ΑΕ» ΚΑΙ β) ΣΤΗΝ ΈΓΚΡΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΣΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 104.413 ΣΤΡ (ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 96.013 ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ), ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΙΣΧΥΟΣ 11,05 MW ΜΕ ΤΑ ΣΥΝΟΔΑ ΕΡΓΑ ΑΥΤΟΥ (ΟΔΟΠΟΙΙΑ – ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΛΠ) ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ «ΚΟΥΤΣΟΥΤΗΣ» ΔΗΜΟΥ ΑΦΑΝΤΟΥ ΝΗΣΟΥ ΡΟΔΟΥ ΝΟΜΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΡΟΔΟΥ ΑΕ» ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΟ «ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΡΟΔΟΥ ΑΕ» ΣΕ «ENEL GREEN POWER HELLAS AE»
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 10/04/2014
Βεβαίωση για μεταβολή στοιχείων της υπ' αριθμ. πρωτ. Δ6/Φ17.200/3116π.έ/18.07.2002 (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00358) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, από αιολικό πάρκο εγκατεστημένης ισχύος 11,05 ΜW στη θέση «Κουτσούτης» των Δημοτικών Ενοτήτων Αφάντου και Καμείρου, του Δήμου Ρόδου, της Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου, της εταιρείας «ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΡΟΔΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΡΟΔΟΥ Α.Ε.», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 21, της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ.
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 25/09/2013
Τροποποίηση της υπ'αριθμ. Δ6/Φ17.200/3116/18.07.2002 (ΑΔ-00358), όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ' αριθμ. Δ6/Φ17.200/13726/28.07.2005 και Δ6/Φ17.200/οικ.18667/28.07.2008 υπουργικές αποφάσεις, άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 11,05 ΜW στη θέση «Κουτσούτης», Δήμου Αφάντου, στη νήσο Ρόδο, Νομού Δωδεκανήσων, της εταιρείας «ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΡΟΔΟΥ Α.Ε.» (Ορθή Επανάληψη)
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 28/11/2010