Στοιχεία σταθμού ΟΡΤΖΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

Μητρώο PAE: ΑΔ-00359
Εταιρεία: ΟΡΤΖΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
Τεχνολογία: ΜΙΚΡΑ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ
Ισχύς(MW): 1.52
Θέση/Δήμος: ΠΑΤΙΝΤΑ / ΑΛΜΩΠΙΑΣ
Νομός/Περιφέρεια: ΠΕΛΛΑΣ / ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΟΡΤΖΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

Ιστορικό Αδειών

Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ20.010/12152/30.07.2002 Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠ.ΑΝ Δ6/Φ20.242/14978/26.09.2005 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, για την οποία εκδόθηκε η υπ' αριθμ. 535/2011 βεβαίωση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, της εταιρείας «ΟΡΤΖΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ και ΣΙΑ Ο.Ε.», (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-359), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006
ΑΔΑ: 4ΑΣΦΙΔΞ-1ΔΟ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 21/07/2011
Τροποποίηση της υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ20.010/12152/30.07.2002, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠ.ΑΝ Δ6/Φ20.242/14978/26.09.2005 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από μικρό υδροηλεκτρικό έργο ισχύος 1,52 MW στη θέση «ΠΑΤΙΝΤΑ», του Δήμου Αλμωπίας, του Νομού Πέλλας, της εταιρείας με την επωνυμία ΗΛΕΚΤΡΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. με δ.τ. ΗΛΕΚΤΡΟΝ Α.Ε.
ΑΔΑ: 4ΑΓ5ΙΔΞ-Τ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 25/04/2011