Στοιχεία σταθμού ΗΡΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ - ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΕ

Μητρώο PAE: ΑΔ-00363
Εταιρεία: ΗΡΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ - ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΕ
Τεχνολογία: ΑΙΟΛΙΚΑ
Ισχύς(MW): 6.00
Θέση/Δήμος: ΑΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ / ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
Νομός/Περιφέρεια: ΔΡΑΜΑΣ / ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΗΡΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ - ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΕ

Ιστορικό Αδειών

«Περίληψης Άδειας Εγκατάστασης Αιολικού Σταθμού στην εταιρία «ΗΡΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.», στη θέση «Άγιος Κωνσταντίνος» του Δήμου Προσοτσάνης, Π.Ε. Δράμας»
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Περίληψη
Ημερομηνία: 08/04/2013
Σχέδιο Περίληψης Εξαίρεσης Χρόνου Αιολικού Σταθμού
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Εξαίρεση Χρόνου
Ημερομηνία: 06/03/2012
Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 1128/7-5-2001 Απόφασης Προέγκρισης Χωροθέτησης και της υπ. αριθμ. 1784/18-7-02 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.) της Υπηρεσίας μας, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την με αριθ. 6121/14-12-07 απόφαση – ως προς τον αριθμό ανεμογεννητριών και τη συνολική ισχύ - για την ίδρυση και λειτουργία του αιολικού πάρκου (Α/Π) παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη θέση «Άγιος Κωνσταντίνος» του Δ. Προσοτσάνης Ν. Δράμας.
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 06/10/2011