Στοιχεία σταθμού ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΟΖΑΝΗΣ

Μητρώο PAE: ΑΔ-00384
Εταιρεία: ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΟΖΑΝΗΣ
Τεχνολογία: ΜΙΚΡΑ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ
Ισχύς(MW): 1.04
Θέση/Δήμος: ΦΡΑΓΜΑ ΠΡΟΜΟΡΙΤΣΑ / ΒΟΙΟΥ
Νομός/Περιφέρεια: ΚΟΖΑΝΗΣ / ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΟΖΑΝΗΣ

Ιστορικό Αδειών

Περίληψη άδειας εγκατάστασης σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας Αυτοπαραγωγού από υδραυλική ενέργεια (Μ.Υ.Η.Σ.), ισχύος 1,035 MW στη θέση «Φράγμα Πραμόριτσας» εντός των διοικητικών ορίων της Τοπικής Κοινότητας Βυθού της Δημοτικής Ενότητας Πεντάλοφου, του Δήμου Βοϊου, της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας η οποία χορηγήθηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης .
ΑΔΑ: ΒΙΨ9ΟΡ1Γ-Ψ9Λ
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Περίληψη
Ημερομηνία: 21/01/2014
ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 588/2013 για την Τροποποίηση της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ20.017/2845/03.09.2002 (Αρ. Μητρώου ΡΑΕ ΑΔ-00384)άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της πρώην Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κοζάνης από μικρό υδροηλεκτρικό έργο εγκατεστημένης ισχύος 1,035 MWe στη θέση του φράγματος «Προμόριτσα» της Δημοτικής Ενότητας Πεντάλοφου, του Δήμου Βοΐου, της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
ΑΔΑ: ΒΛ0ΖΙΔΞ-64Ζ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 24/11/2013