Στοιχεία σταθμού ENEL GREEN POWER HELLAS A.E.

Μητρώο PAE: ΑΔ-00368
Εταιρεία: ENEL GREEN POWER HELLAS A.E.
Τεχνολογία: ΑΙΟΛΙΚΑ
Ισχύς(MW): 10.80
Θέση/Δήμος: ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ II / ΑΡΡΙΑΝΩΝ,ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ - ΣΑΠΩΝ
Νομός/Περιφέρεια: ΡΟΔΟΠΗΣ / ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ENEL GREEN POWER HELLAS A.E.

Ιστορικό Αδειών

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΣΠΗΕ ΙΣΧΥΟΣ 10,80MW ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΙΙ ΔΗΜΟΥ ΑΡΡΙΑΝΩΝ ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ENEL GREEN POWER HELLAS Α.Ε.
ΑΔΑ: ΒΙΗΜΟΡ1Υ-4Λ1
Άδεια: Λειτουργίας
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 14/04/2014
Τροποποίηση της υπ' αριθμό 3692/29-10-2003 απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων της Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ. ΠΑΜ-Θ, όπως τροποποιήθηκε με τις υπ' αριθμ. 769/16-3-2004 και 3267/31-8-2004 αποφάσεις ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ. Π.Α.Μ.Θ. και παρατάθηκε ως προς την ισχύ της με την υπ' αριθμ. οικ 197969/3-8-2012 ΚΥΑ της Ε.Υ.Π.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., του έργου «Αιολικός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 10,8MW, στις θέσεις «Ράχη Μοναστηρίου – Τερψιχόρη – Μάτι» (ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΙΙ) του Δήμου Αρριανών (πρώην Κοινότητας Κέχρου), Π.Ε. Ροδόπης» ως προς το φορέα του έργου ENEL GREEN POWER HELLAS A.E.
ΑΔΑ: ΒΙΞ4ΟΡ1Υ-ΗΘΓ
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 17/03/2014
Βεβαίωση για μεταβολή στοιχείων της υπ' αριθμ. πρωτ. Δ6/Φ17.644/16258 π.έ/19.09.2002 (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00368) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, από αιολικό πάρκο εγκατεστημένης ισχύος 10,8 ΜW στη θέση «Μοναστήρι ΙΙ» της Δημοτικής Ενότητας Κέχρου, του Δήμου Αρριανών, της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, της εταιρείας «ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε.», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 21, της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ.
ΑΔΑ: ΒΛ9ΣΙΔΞ-Β9Χ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 25/09/2013
Παράταση ισχύος της υπ. αριθ. 3692/29-10-2003 απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων της Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ. ΠΑΜ-Θ όπως τροποποιήθηκε με τις υπ. αριθ. 769/16-03-2004 και 3267/31-08-2004 αποφάσεις ΕΠΟ της Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ. ΠΑΜ-Θ του έργου «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ), ισχύος 10.8ΜW στις θέσεις 'Ράχη Μοναστηρίου – Τερψιχόρη - Μάτι' (Μοναστήρι) της Κοινότητας Κέχρου, του Νομού Ροδόπης».
ΑΔΑ: Β4910-ΘΞΚ
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Ανανέωση
Ημερομηνία: 09/05/2012
Τροποποίηση της υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.644/16258π.έ./19.09.2002, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με τις υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠ.ΑΝ Δ6/Φ17.644/3889/18.03.2003, Δ6/Φ17.644/3065/04.03.2004 & Δ6/Φ17.644/7295/04.08.2004 Αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης καθώς και την υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ Δ6/Φ17.644/οικ.25998/15.12.2009 απόφαση της Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Αιολικό Πάρκο ισχύος 10,8 MW στη θέση «Μοναστήρι ΙΙ», της Κοινότητας Κέχρου, του Νομού Ροδόπης, της εταιρείας με την επωνυμία «ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε.»
ΑΔΑ: 4Ι0ΞΙΔΞ-Μ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 28/11/2010