Στοιχεία σταθμού ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΑΝΑΧΑΙΚΟΥ ΑΕ

Μητρώο PAE: ΑΔ-00372
Εταιρεία: ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΑΝΑΧΑΙΚΟΥ ΑΕ
Τεχνολογία: ΑΙΟΛΙΚΑ
Ισχύς(MW): 34.85
Θέση/Δήμος: ΤΡΑΝΗ ΡΙΖΑ - ΒΡΩΜΟΝΕΡΙ - ΣΚΑNΤΖΟΧΕΡΙ / ΠΑΤΡΕΩΝ
Νομός/Περιφέρεια: ΑΧΑΙΑΣ / ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΑΝΑΧΑΙΚΟΥ ΑΕ

Ιστορικό Αδειών

Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 513/2017 για (α) την ανάκληση της υπ’ αριθμ. 40Α/2016 Απόφασης ΡΑΕ, δυνάμει της οποίας ανανεώθηκε η υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.661/8324/19.11.2002 (αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00372) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από αιολικό σταθμό, εγκατεστημένης ισχύος 34,85 MW, στη θέση «Tρανή Ρίζα – Βρωμονέρι - Σκαντζοχέρι», της Δημοτικής Ενότητας Ρίου, του Δήμου Πατρέων, της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας, της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΑΝΑΧΑΪΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΑΝΑΧΑΪΚΟΥ Α.Ε.», για 25 έτη και (β) την παράταση της ως άνω άδειας παραγωγής κατά δέκα (10) έτη, κατ’ εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 517/2016 Απόφασης ΡΑΕ, περίπτωση Β, υποπερίπτωση (α).
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Ανάκληση Αδείας
Ημερομηνία: 16/06/2017
Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθ. 40/2016 για την ανανέωση της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.888/1078/08.06.2005 (αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00811) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από αιολικό σταθμό εγκατεστημένης ισχύος 13,6 MW, στη θέση «Βουνογιώργης», της Δημοτικής Ενότητας Πατρέων, του Δήμου Πατρέων, της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας, της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΑΝΑΧΑΪΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΑΝΑΧΑΪΚΟΥ Α.Ε.»
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Ανανέωση
Ημερομηνία: 23/03/2016
Ανανέωση της υπ' αρ. 132250/3.7.2003 ΚΥΑ Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για το έργο «ΑΣΠΗΕ, ισχύος 34,85 MW, στη θέση «Τρανή Ρίζα-Βρωμονέρι-Σκαντζοχέρι», Δήμου Πατραίων, Π.Ε. Αχαΐας».
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Ανανέωση
Ημερομηνία: 22/09/2013