Στοιχεία σταθμού ΒΑΣΕΡΚΡΑΦΤ ΑΕ & ΣΙΑ ΟΕ

Μητρώο PAE: ΑΔ-00373
Εταιρεία: ΒΑΣΕΡΚΡΑΦΤ ΑΕ & ΣΙΑ ΟΕ
Τεχνολογία: ΜΙΚΡΑ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ
Ισχύς(MW): 0.78
Θέση/Δήμος: ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΣ/ ΠΟΔΙ / ΛΑΜΙΕΩΝ
Νομός/Περιφέρεια: ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ / ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΒΑΣΕΡΚΡΑΦΤ ΑΕ & ΣΙΑ ΟΕ

Ιστορικό Αδειών

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 382/2013 για την Τροποποίηση της υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ Δ6/Φ20.014/2882π.έ./29.11.2002 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ- 00373) Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, από μικρό υδροηλεκτρικό σταθμό ισχύος 0,775 MW στη θέση «Γοργοπόταμος - Πόδι», των Δημοτικών Ενοτήτων Λαμιέων και Γοργοποτάμου, του Δήμου Λαμιέων, της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας, της εταιρείας «ΝΙΟΥ ΒΑΣΕΡΚΡΑΦΤ Α.Ε.».
ΑΔΑ: ΒΛ97ΙΔΞ-Χ3Ψ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 01/08/2013
ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 563/2012 σχετικά με την Τροποποίηση της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ20.014/2882/29.11.2002 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας «ΝΙΟΥ ΒΑΣΕΡΚΡΑΦΤ Α.Ε.», όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την υπ' αριθμ. 1940/2010 Απόφαση ΡΑΕ.
ΑΔΑ: Β4ΛΧΙΔΞ-ΚΚΓ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 28/06/2012