Στοιχεία σταθμού ΜΕΛΤΕΜΙ ΚΑΣΤΡΙ ΑΒΕΤΕ

Μητρώο PAE: ΑΔ-00377
Εταιρεία: ΜΕΛΤΕΜΙ ΚΑΣΤΡΙ ΑΒΕΤΕ
Τεχνολογία: ΑΙΟΛΙΚΑ
Ισχύς(MW): 17.50
Θέση/Δήμος: ΜΕΓΑΣ ΛΑΚΟΣ / ΑΛΜΥΡΟΥ
Νομός/Περιφέρεια: ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ / ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΜΕΛΤΕΜΙ ΚΑΣΤΡΙ ΑΒΕΤΕ

Ιστορικό Αδειών

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 126/2015 Απόφαση για την τροποποίηση υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.650/18241 π.έ/03.12.2002 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00377) Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, από αιολικό πάρκο ισχύος 17,5 MW στη θέση «Μέγας Λάκκος», των Δημοτικών Ενοτήτων Αλμυρού και Εχιναίων, των Δήμων Αλμυρού και Στυλίδας, των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας και Φθιώτιδας, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΜΕΛΤΕΜΙ ΚΑΣΤΡΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και δ.τ. «ΜΕΛΤΕΜΙ ΚΑΣΤΡΙ ΑΒΕΤΕ».
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 26/03/2015
Θέμα Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ) για την κατασκευή και λειτουργία του έργου «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 35MW (17,5+17,5 MW), στις θέσεις 'Μέγας Λάκκος' και 'Πήλιουρας', των Δήμων Αλμυρού και Στυλίδας, των Νομών Μαγνησίας και Φθιώτιδας αντίστοιχα της εταιρείας Μελτέμι Καστρί ΑΒΕΤΕ».
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 20/12/2012
Εισήγηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου : «Αιολικοί Σταθμοί Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (Α.Σ.Π.Η.Ε.), της εταιρείας “ΜΕΛΤΕΜΙ ΚΑΣΤΡΙ Α.Ε.”, συνολικής ισχύος 35MW (17,5MW + 17,5MW), στις θέσεις “Μέγας Λάκκος” και “Πήλιουρας”, στον ορεινό όγκο της Όθρυος, των Δήμων Αλμυρού, στην Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας, και Στυλίδας, στην Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας».
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Εισήγηση
Ημερομηνία: 04/03/2012
Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.650/18241π.έ./03.12.2002 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της εταιρείας «ΜΕΛΤΕΜΙ ΚΑΣΤΡΙ ΑΒΕΤΕ», (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00377), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 02/12/2010