Στοιχεία σταθμού ΜΕΛΤΕΜΙ ΚΑΣΤΡΙ ΑΒΕΤΕ

Μητρώο PAE: ΑΔ-00380
Εταιρεία: ΜΕΛΤΕΜΙ ΚΑΣΤΡΙ ΑΒΕΤΕ
Τεχνολογία: ΑΙΟΛΙΚΑ
Ισχύς(MW): 22.10
Θέση/Δήμος: ΦΑΓΙΑ / ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
Νομός/Περιφέρεια: ΑΧΑΙΑΣ / ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Στάδιο: Εγκατάστασης

Εταιρεία: ΜΕΛΤΕΜΙ ΚΑΣΤΡΙ ΑΒΕΤΕ

Ιστορικό Αδειών

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 435/2013 Ανάκληση της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.658/19391π.έ./03.12.2002 (αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ ΑΔ-00380) άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, από αιολικό πάρκο ισχύος 22,1 MW στη θέση «Φάγια» της Δημοτικής Ενότητας Διακοπτού, του Δήμου Αιγιαλείας, της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας, (εφεξής η «Άδεια Παραγωγής»), που χορηγήθηκε στην εταιρεία με την επωνυμία «ΜΕΛΤΕΜΙ ΚΑΣΤΡΙ Α.Β.Ε.Τ.Ε».
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Ανάκληση Αδείας
Ημερομηνία: 01/10/2013