Στοιχεία σταθμού ΝΑΝΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΒΕΤΕ

Μητρώο PAE: ΑΔ-00381
Εταιρεία: ΝΑΝΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΒΕΤΕ
Τεχνολογία: ΜΙΚΡΑ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ
Ισχύς(MW): 1.90
Θέση/Δήμος: ΡΕΜΑ ΑΓΟΡΙΑΝΙΤΗ / ΔΕΛΦΩΝ
Νομός/Περιφέρεια: ΦΩΚΙΔΑΣ / ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΝΑΝΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΒΕΤΕ

Ιστορικό Αδειών

Χορήγηση άδειας χρήσης νερού μικρού υδροηλεκτρικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ως ανεξάρτητο παραγωγό, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΝΑΝΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Α.Β.Ε.Τ.Ε.», εγκατεστημένης ισχύος 1,9 MW επί του ρέματος Αγοριανίτη της Τ.Κ. Επταλόφου, Δ.Ε. Παρνασσού του Δήμου Δελφών, Π.Ε. Φωκίδας.
ΑΔΑ: 7Λ9ΕΟΡ10-Π54
Άδεια: Λειτουργίας
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 25/01/2015