Στοιχεία σταθμού ΤΕΡΝΑ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΜΑΡΥΝΘΟΥ Α.Ε.

Μητρώο PAE: ΑΔ-00383
Εταιρεία: ΤΕΡΝΑ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΜΑΡΥΝΘΟΥ Α.Ε.
Τεχνολογία: ΑΙΟΛΙΚΑ
Ισχύς(MW): 9.60
Θέση/Δήμος: ΣΕΡΒΟΥΝΙ-ΒΟΡΙΝΑ ΛΙΘΑΡΙΑ / ΕΡΕΤΡΙΑΣ,ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ
Νομός/Περιφέρεια: ΕΥΒΟΙΑΣ / ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΤΕΡΝΑ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΜΑΡΥΝΘΟΥ Α.Ε.

Ιστορικό Αδειών

Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθ. 1058/2018 για την παράταση της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.539/3683π.ε./03.12.2002 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00383) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από αιολικό σταθμό, ισχύος 9,6 MW στη θέση «Σερβούνι - Βορινά Λιθάρια», των Δημοτικών Ενοτήτων Ταμιναίων και Αμαρυνθίων, των Δήμων Κύμης - Αλιβερίου και Ερέτριας, της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας της εταιρείας με την επωνυμία «ΤΕΡΝΑ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΜΑΡΥΝΘΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΤΕΡΝΑ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΜΑΡΥΝΘΟΥ Α.Ε.», σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Απόφαση ΡΑΕ 517/2016 σημείο 1 παραγρ. Β, περίπτωση (γ)
ΑΔΑ: 6Β33ΙΔΞ-ΔΤΥ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Παράταση Άδειας Παραγωγής
Ημερομηνία: 29/10/2018
Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθ. 614/2017 για την παράταση της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.539/3683π.ε./03.12.2002 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00383) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από αιολικό σταθμό, ισχύος 9,6 MW στη θέση «Σερβούνι - Βορινά Λιθάρια», των Δημοτικών Ενοτήτων Ταμιναίων και Αμαρυνθίων, των Δήμων Κύμης - Αλιβερίου και Ερέτριας, της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας της εταιρείας με την επωνυμία «ΤΕΡΝΑ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΜΑΡΥΝΘΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΤΕΡΝΑ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΜΑΡΥΝΘΟΥ Α.Ε.», σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Απόφαση ΡΑΕ 517/2016 σημείο 1 παραγρ. Β, περίπτωση (γ)
ΑΔΑ: ΩΕΝΣΙΔΞ-ΘΞΛ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Παράταση Άδειας Παραγωγής
Ημερομηνία: 12/07/2017
Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00383 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. Δ6/Φ17.539/3683π.ε./03.12.2002 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, στην εταιρεία «ΤΕΡΝΑ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΜΑΡΥΝΘΟΥ Α.Ε.», όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αριθμ. 403/2012 Απόφαση ΡΑΕ και όπως μεταβλήθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 16/2007 Βεβαίωση του Προέδρου της ΡΑΕ και τις υπ’ αριθμ. πρωτ. Ο-43872/04.08.2010 και Ο-49966/31.01.2012 Βεβαιώσεις της Γραμματείας της ΡΑΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006.
ΑΔΑ: ΨΒΣ0ΙΔΞ-ΣΤ0
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Βεβαίωση Μεταβολής Στοιχείων
Ημερομηνία: 11/04/2017
Τροποποίηση της αρ.3091/1-12-99 απόφασής μας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (όπως ισχύει με τις αρ.1809/11-5-01, 1847/3-5-06, 2399/22-5-07 και 78310/9259/12-10-2010, 7163/1179/1-4-2011, 3214/131611/3-7-2012 αποφάσεις μας) αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 9,6 MW της εταιρείας ‘’ΤΕΡΝΑ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΜΑΡΥΝΘΟΥ Α.Ε.’’ στη θέση «Σερβούνι – Βορινά Λιθάρια» του Δήμου Κύμης - Αλιβερίου Ν. Ευβοίας.
ΑΔΑ: ΩΧΕ7ΟΡ10-5ΑΓ
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 14/10/2015
Τροποποίηση – παράταση ισχύος σύμφωνα με τις διατάξεις της §5 του άρθρου 20 του ν. 4203/2013, της με αριθμό Δ6/Φ17.539/10997/19.07.2010 Απόφασης ΥΠΕΚΑ για χορήγηση στην εταιρεία με την επωνυμία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΕΡΒΟΥΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» άδειας εγκατάστασης αιολικού σταθμού ισχύος 10,2 MW στη θέση «Σερβούνι – Βορινά Λιθάρια», του Δήμου Αμαρύνθου, Νομού Ευβοίας, υποσταθμού ανύψωσης 20/150kV και γραμμής μεταφοράς ΥΤ για τη διασύνδεση του αιολικού σταθμού με το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς, όπως τροποποιήθηκε παρατάθηκε και ισχύει με την ΑΠΕ/Φ17.539/10597/ 07.07.2011 Απόφαση ΥΠΕΚΑ, ως προς το τύπο ανεμογεννητριών και την εγκατεστημένη ισχύ (9,6 MW) και με την ΥΑΠΕ/Φ17.539/1412/10652/25.09.2012 Απόφαση ΥΠΕΚΑ, ως προς τον κάτοχο («ΤΕΡΝΑ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΜΑΡΥΝΘΟΥ Α.Ε.») και ως προς τη χρονική ισχύ.
ΑΔΑ: ΒΙΥΗΟΡ10-ΓΤΖ
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 03/06/2014
Περίληψη τροποποίησης λόγω αλλαγής του κατόχου και παράτασης άδειας εγκατάστασης αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της εταιρείας με την επωνυμία “ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΕΡΒΟΥΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”, ισχύος 9,6 MW, στη θέση “Σερβούνι – Βορινά Λιθάρια”, της Τοπικής Κοινότητας Άνω Βάθειας και της Δημοτικής Κοινότητας Γυμνού, της Δημοτικής Ενότητας Αμαρυνθίων, του Δήμου Ερέτριας και της Τοπικής Κοινότητας Αγίου Ιωάννου, της Δημοτικής Ενότητας Ταμυνέων, του Δήμου Κύμης – Αλιβερίου, Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας
ΑΔΑ: Β4Θ30-ΧΣ2
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 26/09/2012
Τροποποίηση της αρ.3091/1-12-99 απόφασής μας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, (όπως ισχύει με τις αρ.1809/11-5-01, 1847/3-5-06, 2399/22-5-07 και 78310/9259/12-10-2010, 7163/1179/1-4-2011 αποφάσεις μας), αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 9,6 MW της εταιρείας 'ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΕΡΒΟΥΝΙΟΥ Α.Ε.' στη θέση «Σερβούνι - Βορινά Λιθάρια» του Δήμου Κύμης - Αλιβερίου στο Ν. Εύβοιας, ως προς την επωνυμία της δικαιούχου εταιρείας, με αλλαγή από 'ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΕΡΒΟΥΝΙΟΥ Α.Ε.' σε 'ΤΕΡΝΑ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΜΑΡΥΝΘΟΥ Α.Ε.'.
ΑΔΑ: Β41ΒΟΡ10-350
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 02/07/2012
ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. για τη μεταβίβαση της υπ\\
ΑΔΑ: Β4ΡΟΙΔΞ-ΧΒΣ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Μεταβίβαση
Ημερομηνία: 16/05/2012
ΒΕΒΑΙΩΣΗ Για μεταβολή στοιχείων της άδειας παραγωγής υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.539/3683 π.ε./31.12.2002 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00383), της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΕΡΒΟΥΝΙΟΥ Α.Ε.», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθμ. πρωτ.ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ.
ΑΔΑ: ΒΟΖΞΙΔΞ-Χ5Γ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Βεβαίωση Μεταβολής Στοιχείων
Ημερομηνία: 31/01/2012
ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΣΕΡΒΟΥΝΙΟΥ Α.Ε.
ΑΔΑ: 4Α32ΟΡ10-Χ8
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Ανάκληση Αδείας
Ημερομηνία: 26/06/2011
Ανανέωση της αρ.3091/1-12-99 απόφασής μας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, (όπως ισχύει με τις αρ.1809/11-5-01, 1847/3-5-06, 2399/22-5-07 και 78310/9259/12-10-2010 αποφάσεις μας), αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 9,6 MW της εταιρείας 'ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΕΡΒΟΥΝΙΟΥ Α.Ε.' στη θέση «Σερβούνι - Βορινά Λιθάρια» του Δήμου Κύμης - Αλιβερίου στο Ν. Εύβοιας.
ΑΔΑ: 4ΑΓΒΟΡ10-Κ9
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Ανανέωση
Ημερομηνία: 31/03/2011
Τροποποίηση της αρ.3091/1-12-99 απόφασής μας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, (όπως ισχύει με τις αρ.1809/11-5-01, 1847/3-5-06 και 2399/22-5-07 αποφάσεις μας), αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 10,2 MW της εταιρείας ''ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ'' στη θέση ''Σερβούνι - Βορινά Λιθάρια'' του Δήμου Αμαρυνθίων στο Ν. Εύβοιας, με αλλαγή επωνυμίας της εταιρείας σε ''ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΕΡΒΟΥΝΙΟΥ Α.Ε.'' και μείωση ισχύος του σταθμού από 10,2 MW σε 9,6 MW.
ΑΔΑ: 4ΙΚΖΕΑ-5
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 12/10/2010
Τροποποίηση της αρ.3665/1-12-99 απόφασής μας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, (όπως ισχύει με τις αρ.1812/14-5-01, 1848/3-5-06 και 2400/22-5-07 αποφάσεις μας), αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 10,2 MW της εταιρείας ''ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ'' στη θέση ''Σερβούνι – Καλογερική Ράχη'' του Δήμου Αμαρυνθίων στο Ν. Εύβοιας, με αλλαγή επωνυμίας της εταιρείας σε ''ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΕΡΒΟΥΝΙΟΥ Α.Ε.'' και μείωση ισχύος του σταθμού από 10,2 MW σε 9,6 MW
ΑΔΑ: 4ΙΚΖΕΑ-9
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 12/10/2010