Στοιχεία σταθμού ΦΩΚΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.

Μητρώο PAE: ΑΔ-00388
Εταιρεία: ΦΩΚΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.
Τεχνολογία: ΜΙΚΡΑ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ
Ισχύς(MW): 1.90
Θέση/Δήμος: ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ / ΔΕΛΦΩΝ
Νομός/Περιφέρεια: ΦΩΚΙΔΑΣ / ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΦΩΚΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.

Ιστορικό Αδειών

Τροποποίηση της υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ20.014/οικ.17681/03.12.2002, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ20.259/19379/15.10.2008 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από μικρό υδροηλεκτρικό σταθμό ισχύος 1,9 MW στη θέση «Αγία Άννα», του Δήμου Δελφών, Νομού Φωκίδας, της εταιρείας με την επωνυμία ΦΩΚΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.
ΑΔΑ: 4Α8ΩΙΔΞ-ΘΥ9
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 12/09/2011