Στοιχεία σταθμού ΝΑΝΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΒΕΤΕ

Μητρώο PAE: ΑΔ-00391
Εταιρεία: ΝΑΝΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΒΕΤΕ
Τεχνολογία: ΜΙΚΡΑ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ
Ισχύς(MW): 1.36
Θέση/Δήμος: ΡΕΜΑ ΠΕΡΙΚΟΠΗΣ Δ.Δ ΑΣΠΡΟΓΕΙΩΝ / ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
Νομός/Περιφέρεια: ΦΛΩΡΙΝΑΣ / ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΝΑΝΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΒΕΤΕ

Ιστορικό Αδειών

Ανανέωση και κωδικοποίηση των Περιβαλλοντικών Όρων με την υπ' αρ. 749/4.7.2001 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων που έχουν επιβληθεί από τον Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Γ.Γ.Π.Δ.Μ.). όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την υπ' αρ. 92211/2706/30.9.2009 Απόφαση του Γ.Γ.Π.Δ.Μ. για το έργο: «Μικρό Υδροηλεκτρικό Έργο Ασπρογείων ισχύος 1,36 MWe που βρίσκεται σε λειτουργία, στο ρέμα Περικοπής του Δήμου Αμυνταίου (τέως Δήμος Αετού) του Νομού Φλώρινας, της εταιρείας ΝΑΝΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Α.Β.Ε.Τ.Ε. ».
ΑΔΑ: 45Β80-ΠΚΑ
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Ανανέωση
Ημερομηνία: 09/11/2011