Στοιχεία σταθμού ΑΙΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

Μητρώο PAE: ΑΔ-00392
Εταιρεία: ΑΙΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
Τεχνολογία: ΑΙΟΛΙΚΑ
Ισχύς(MW): 23.40
Θέση/Δήμος: ΚΑΡΑΒΙ-ΑΛΟΓΟΒΟΥΝΙ / ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ,ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ
Νομός/Περιφέρεια: ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ,ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ / ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΑΙΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

Ιστορικό Αδειών

Ορθή Επανάληψη της υπ΄αριθμ. 616/2017 Απόφασης ΡΑΕ για την παράταση της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.627/1312π.ε./03.12.2002 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00392) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από αιολικό σταθμό, ισχύος 23,4 MW στη θέση «Καράβι – Αλογοβούνι», της Δημοτικής Ενότητας Σπερχειάδος, του Δήμου Μακρακώμης, της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας και της Δημοτικής Ενότητας Δομνίστας, του Δήμου Καρπενησίου, της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας της εταιρείας με την επωνυμία «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε», σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Απόφαση ΡΑΕ 517/2016 σημείο 1 παραγρ. Β, περίπτωση (γ)
ΑΔΑ: Ψ9ΑΤΙΔΞ-ΔΡΚ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Παράταση Άδειας Παραγωγής
Ημερομηνία: 19/06/2018
Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθ. 616/2017 για την παράταση της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.627/1312π.ε./03.12.2002 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00392) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από αιολικό σταθμό, ισχύος 23,4 MW στη θέση «Καράβι – Αλογοβούνι», της Δημοτικής Ενότητας Σπερχειάδος, του Δήμου Μακρακώμης, της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας και της Δημοτικής Ενότητας Δομνίστας, του Δήμου Καρπενησίου, της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας της εταιρείας με την επωνυμία «ΤΕΡΝΑ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΜΑΡΥΝΘΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΤΕΡΝΑ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΜΑΡΥΝΘΟΥ Α.Ε.», σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Απόφαση ΡΑΕ 517/2016 σημείο 1 παραγρ. Β, περίπτωση (γ)
ΑΔΑ: Ψ9ΑΤΙΔΞ-ΔΡΚ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Παράταση Άδειας Παραγωγής
Ημερομηνία: 12/07/2017
Χορήγηση Άδειας Εγκατάστασης για Αιολικό Σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 23,4 MW, προϋπολογισμού 30.552.163 €, στη θέση «Καράβι - Αλογοβούνι», του Δήμου Καρπενησίου, Π.Ε. Ευρυτανίας και του Δήμου Μακρακώμης, Π.Ε. Φθιώτιδος, στην εταιρεία «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.».
ΑΔΑ: ΒΙΨΓΟΡ10-Φ2Κ
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 29/01/2014
Έγκριση περιβαλλοντικών όρων του έργου: «Εγκατάσταση και Λειτουργία Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ), συνολικής ισχύος 55,8 ΜW, στις θέσεις «Καστρί-Κοκκάλια» (18,9 ΜW), «Καράβι-Αλογοβούνι» (23,4 ΜW) και «Τύμπανο-Τρυπήρι» (13,5 MW) και Δικτύου Διασύνδεσης, Δήμου Καρπενησίου (τέως Δήμου Δομνίστας), Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας».
ΑΔΑ: Β4ΙΖ0-ΞΕΠ
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 02/09/2012
Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.627/13012π.έ./03.12.2002 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της εταιρείας «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ», (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00392), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006
ΑΔΑ: 4ΑΛΧΙΔΞ-3
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 24/02/2011