Στοιχεία σταθμού ΜΕΤΚΑ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ ΑΕ

Μητρώο PAE: ΑΔ-00393
Εταιρεία: ΜΕΤΚΑ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ ΑΕ
Τεχνολογία: ΑΙΟΛΙΚΑ
Ισχύς(MW): 4.25
Θέση/Δήμος: ΒΑΡΔΙΑ ΠΙΠΕΡΙΑΝΩΝ / ΚΙΣΣΑΜΟΥ
Νομός/Περιφέρεια: ΧΑΝΙΩΝ / ΚΡΗΤΗΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΜΕΤΚΑ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ ΑΕ

Ιστορικό Αδειών

Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ' αρ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.281Α/3278π.ε/03.12.2002 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (Αρ. Μητρώου Αδειών Ρ.Α.Ε. ΑΔ-00393), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει, της εταιρείας «ΜΕΤΚΑ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 18/01/2011