Στοιχεία σταθμού ΜΟΡΦΙΑΔΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΟΕ

Μητρώο PAE: ΑΔ-00405
Εταιρεία: ΜΟΡΦΙΑΔΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΟΕ
Τεχνολογία: ΑΙΟΛΙΚΑ
Ισχύς(MW): 2.70
Θέση/Δήμος: ΛΥΓΚΟΒΟΥΝΙ / ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ
Νομός/Περιφέρεια: ΑΤΤΙΚΗΣ / ΑΤΤΙΚΗΣ
Στάδιο: Εγκατάστασης

Εταιρεία: ΜΟΡΦΙΑΔΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΟΕ

Ιστορικό Αδειών

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 437/2013 για την Ανάκληση της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.783/13612π.έ/15.01.2003 (αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ ΑΔ-00405) Άδεια Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, της εταιρίας «ΜΟΡΦΙΑΔΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ο.Ε.» και διακριτικό τίτλο «ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΕΜΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Ο.Ε.»
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Ανάκληση Αδείας
Ημερομηνία: 01/10/2013