Στοιχεία σταθμού ΤΖΑΣΠΕΡ ΕΝΕΡΤΖΙ ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.

Μητρώο PAE: ΑΔ-00409
Εταιρεία: ΤΖΑΣΠΕΡ ΕΝΕΡΤΖΙ ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.
Τεχνολογία: ΑΙΟΛΙΚΑ
Ισχύς(MW): 24.42
Θέση/Δήμος: ΣΤΑΥΡΟΣ / ΚΑΡΥΣΤΟΥ
Νομός/Περιφέρεια: ΕΥΒΟΙΑΣ / ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΤΖΑΣΠΕΡ ΕΝΕΡΤΖΙ ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.

Ιστορικό Αδειών

Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.220/οικ.2317/11.02.2003 (αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00409) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, της εταιρείας με την επωνυμία «ΤΖΑΣΠΕΡ ΕΝΕΡΤΖΙ ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και δ.τ. «ΤΖΑΣΠΕΡ ΕΝΕΡΤΖΙ ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υφυπουργού ΠΕΚΑ.
ΑΔΑ: ΩΛΕΡΙΔΞ-ΟΨΩ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Βεβαίωση Μεταβολής Στοιχείων
Ημερομηνία: 19/10/2018
ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 944/2012 για την Τροποποίηση της υπ' αριθμ. πρωτ.Δ6/Φ17.220/οικ.2317/11.02.2003 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, για αιολικό σταθμό ισχύος 24,65 ΜW, στη θέση «Σταυρός», της Δημοτικής Ενότητας Καρύστου, του Δήμου Καρύστου, της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας, της εταιρείας «ΤΖΑΣΠΕΡ ΕΝΕΡΤΖΙ Ε.Π.Ε.»
ΑΔΑ: Β4ΜΕΙΔΞ-331
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 19/12/2012
Τροποποίηση της υπ. αρ. 105743/14.11.00 απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για τους Αιολικούς Σταθμούς Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) στις θέσεις «Πόρτες, Κοκκινόχωμα, Πλακωτά, Λουμπάρδα», ισχύος 24,65 MW, και «Σταυρός»,ισχύος 24,65 MW, Δήμου Καρύστου, Ν. Ευβοίας.
ΑΔΑ: 4ΑΧ80-7ΣΒ
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 05/09/2011
Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.220/οικ.2317/11.02.2003 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της εταιρείας «ΓΙΟΡΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.», (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-0409), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006
ΑΔΑ: 4ΙΦΙΙΔΞ-2
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 02/12/2010