Στοιχεία σταθμού ΑΛΚΥΟΝΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ

Μητρώο PAE: ΑΔ-00046
Εταιρεία: ΑΛΚΥΟΝΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
Τεχνολογία: ΑΙΟΛΙΚΑ
Ισχύς(MW): 0.40
Θέση/Δήμος: ΑΓΙΑ_ΜΑΡΙΝΑ / ΤΗΝΟΥ
Νομός/Περιφέρεια: ΤΗΝΟΥ / ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΑΛΚΥΟΝΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ

Ιστορικό Αδειών

Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 414/2017 για (α) την ανάκληση της υπ’ αριθμ. 17/2016 Απόφασης ΡΑΕ, δυνάμει της οποίας ανανεώθηκε η υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.010/2259/18.06.2001 (αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00046) άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από αιολικό πάρκο εγκατεστημένης ισχύος 0,4 MW, στη θέση «Αγία Μαρίνα», της Δημοτικής Ενότητας Εξωμβούργου, του Δήμου Τήνου, της Περιφερειακής Ενότητας Τήνου, της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Ε.Π.Ε.», για 25 έτη και (β) την παράταση της ως άνω άδειας παραγωγής κατά δέκα (10) έτη, κατ’ εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 517/2016 Απόφασης ΡΑΕ, περίπτωση Β, υποπερίπτωση (α).
ΑΔΑ: ΨΘ55ΙΔΞ-ΤΨΘ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Ανάκληση Αδείας
Ημερομηνία: 24/05/2017
Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθ. 17/2016 για την ανανέωση της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.010/2259/18.06.2001 (αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00046) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από αιολικό πάρκο εγκατεστημένης ισχύος 0,4 MW, στη θέση «Αγία Μαρίνα», της Δημοτικής Ενότητας Εξωμβούργου, του Δήμου Τήνου, της Περιφερειακής Ενότητας Τήνου, της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Ε.Π.Ε.»
ΑΔΑ: 7ΕΝ9ΙΔΞ-8ΡΟ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Ανανέωση
Ημερομηνία: 09/03/2016
Τροποποίηση ( αυτοδίκαιη παράταση ισχύος ) άδειας λειτουργίας αιολικού σταθμού ανεξάρτητης παραγωγής, ισχύος 0,4 MW της εταιρείας «Αιολική Κυκλάδων Ανώνυμη Εταιρία», στη θέση Αγ. Μαρίνα, Κάμπου, του Δήμου Εξωμβούργου, της νήσου Τήνου, του Νομού Κυκλάδων
ΑΔΑ: 4Ι0ΕΕΝ-9
Άδεια: Λειτουργίας
Τύπος: Ανανέωση
Ημερομηνία: 25/11/2010