Στοιχεία σταθμού ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ - ΠΟΥΝΤΑ Α.Ε.

Μητρώο PAE: ΑΔ-00411
Εταιρεία: ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ - ΠΟΥΝΤΑ Α.Ε.
Τεχνολογία: ΑΙΟΛΙΚΑ
Ισχύς(MW): 11.00
Θέση/Δήμος: ΠΟΥΝΤΑ / ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ
Νομός/Περιφέρεια: ΕΥΒΟΙΑΣ / ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ - ΠΟΥΝΤΑ Α.Ε.

Ιστορικό Αδειών

Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθ. 142/2018 για την παράταση της διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.289/12814π.ε/11.02.2003 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00411) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από αιολικό πάρκο ισχύος 11MW, στη θέση «Πούντα», της Δημοτικής Ενότητας Αυλώνος, του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου, της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας, της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΟΥΝΤΑ ΑNΩNYMH ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΟΥΝΤΑ Α.Ε.»
ΑΔΑ: 9ΛΙΜΙΔΞ-Π9Η
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Παράταση Άδειας Παραγωγής
Ημερομηνία: 08/02/2018
Έγκριση περιβαλλοντικών όρων αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 11 MW και των συνοδών του έργων, της εταιρείας ‘’ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΟΥΝΤΑ A.E.’’ στη θέση «Πούντα» του Δήμου Κύμης – Αλιβερίου στο Ν. Ευβοίας.
ΑΔΑ: 7ΓΥ5ΟΡ10-Η95
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 05/01/2016
ΒΕΒΑΙΩΣΗ για μεταβολή στοιχείων της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.289/12814π.έ./11.02.2003 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΟΥΝΤΑ Α.Ε.», (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00411), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006.
ΑΔΑ: Β4ΩΜΙΔΞ-9ΜΗ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 22/04/2012
Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.289/12814π.ε/11.02.2003 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως αυτή έχει τροποποιηθεί από την υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ Δ6/Φ17.289/οικ.26017/15.12.2009 Απόφαση της Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ 00411), της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΟΥΝΤΑ Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006
ΑΔΑ: 4Α9ΜΙΔΞ-Β
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 20/01/2011