Στοιχεία σταθμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΥΛΙΝΔΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Δ.Τ. ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΥΛΙΝΔΡΙΑΣ ΑΕ)

Μητρώο PAE: ΑΔ-00422
Εταιρεία: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΥΛΙΝΔΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Δ.Τ. ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΥΛΙΝΔΡΙΑΣ ΑΕ)
Τεχνολογία: ΑΙΟΛΙΚΑ
Ισχύς(MW): 10.00
Θέση/Δήμος: ΛΟΦΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΙΑΣ / ΚΙΛΚΙΣ
Νομός/Περιφέρεια: ΚΙΛΚΙΣ / ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΥΛΙΝΔΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Δ.Τ. ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΥΛΙΝΔΡΙΑΣ ΑΕ)

Ιστορικό Αδειών

Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθ. 881/2017 για την παράταση της διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.485/13421/11.02.2003 (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00422) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από αιολικό σταθμό ισχύος 10MW στη θέση «Λόφος Κυλινδρίας» των Δημοτικών Ενοτήτων Δοϊράνης και Χέρσου, του Δήμου Κιλκίς, της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς, της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΥΛΙΝΔΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΥΛΙΝΔΡΙΑΣ Α.Ε.».
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Παράταση Άδειας Παραγωγής
Ημερομηνία: 25/10/2017
ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 591/2014Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.485/13421/11.02.2003 (αρ. Μητρώου Αδειών ΑΔ-00422), όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. πρωτ. Δ6/Φ17.485/οικ.23166/23.12.2004,Δ6/Φ17.485/3499/25.05.2005, Δ6/Φ17.485/7817/17.08.2007 αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης, την υπ’ αριθμ. 24/2008 Βεβαίωση της ΡΑΕ και την Ο-50526/16.03.2012 Βεβαίωση της Γραμματείας της ΡΑΕ, για την χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, από αιολικό σταθμό ισχύος 10MW στη θέση «Λόφος Κυλινδρίας», των Δημοτικών Ενοτήτων Δοϊράνης και Χέρσου, του Δήμου Κιλκίς, της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς, της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΥΛΙΝΔΡΙΑΣ Α.Ε.»
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 09/10/2014
Για μεταβολή στοιχείων της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.485/13421/11.02.2003 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΥΛΙΝΔΡΙΑΣ Α.Ε.», (Αρ. ΜητρώουΑδειών ΡΑΕ ΑΔ-00422), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 20/03/2012