Στοιχεία σταθμού WINDENERGY INVESTMENTS HELLAS - ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ Α.Ε ΚΑΙ ΣΙΑ, ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ ZEΦΥΡΟΣ ΕΕ

Μητρώο PAE: ΑΔ-00423
Εταιρεία: WINDENERGY INVESTMENTS HELLAS - ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ Α.Ε ΚΑΙ ΣΙΑ, ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ ZEΦΥΡΟΣ ΕΕ
Τεχνολογία: ΑΙΟΛΙΚΑ
Ισχύς(MW): 24.00
Θέση/Δήμος: ΚΑΚΟ ΤΣΟΥΡΜΟ -ΜΙΧΑΛΟΡΡΑΧΗ / ΤΡΙΠΟΛΗΣ
Νομός/Περιφέρεια: ΑΡΚΑΔΙΑΣ / ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: WINDENERGY INVESTMENTS HELLAS - ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ Α.Ε ΚΑΙ ΣΙΑ, ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ ZEΦΥΡΟΣ ΕΕ

Ιστορικό Αδειών

Ανανέωση της υπ' αριθμ. 2500/17-9-2002 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του Γενικού Γραμματέως Περιφέρειας Πελοποννήσου όπως τροποποιήθηκε με τις υπ' αριθμ. 4123/25-2-2005, 1695/7-6-2005, 46/5-1-2007, 2074/11-6-2007 & 103/3-3-2008 όμοιες αποφάσεις για την εγκατάσταση και λειτουργία Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 24 ΜW (16 Χ 1,5 MW) της εταιρείας «WINDENERGY INVESTMENTS HELLAS Επενδύσεις Αιολικών Πάρκων ΑΕ & ΣΙΑ ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ ΖΕΦΥΡΟΣ ΕΕ», στη θέση «Κακό Τσούρμο - Μιχαλόρραχη» του Δήμου Τρίπολης της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας.
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Ανανέωση
Ημερομηνία: 27/01/2014