Στοιχεία σταθμού ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΑΣΤΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ A.Ε.

Μητρώο PAE: ΑΔ-00425
Εταιρεία: ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΑΣΤΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ A.Ε.
Τεχνολογία: ΑΙΟΛΙΚΑ
Ισχύς(MW): 32.20
Θέση/Δήμος: ΓΚΟΥΡΙ ΜΕΛΕΣ - ΚΙΑΦΑ ΒΕΡΜΗ - ΜΠΟΥΖΟΥΡΕΖΑ - ΑΣΤΡΟΠΕΛΕΚΙ / ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ
Νομός/Περιφέρεια: ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ / ΑΤΤΙΚΗΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΑΣΤΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ A.Ε.

Ιστορικό Αδειών

Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθ. 1108/2017 για την παράταση της διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.547/18541π.έ./11.02.2003 (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00425) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από αιολικό σταθμό ισχύος 32,2MW στη θέση Γκούρι Μέλες – Κιάφα Βέρμη – Μπουζούρεζα - Αστροπελέκι» των Δημοτικών Ενοτήτων Μάνδρας και Ερυθρών, του Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας, της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής, της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΑΣΤΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και με δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΑΣΤΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε.»
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Παράταση Άδειας Παραγωγής
Ημερομηνία: 21/12/2017
Περίληψη Τροποποίησης Άδειας Εγκατάστασης Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας.
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 06/02/2014
Τροποποίηση της με αριθμ πρωτ ΠΕΧΩΦ369/2553/2011 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής με θέμα «Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την εγκατάσταση και λειτουργία Αιολικού Πάρκου ισχύος 32,2 MW, καθώς και των συνοδών έργων αυτού, της εταιρίας ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΑΣΤΡΑ στη θέση «ΓΚΟΥΡΙ ΜΕΛΕΣ – ΚΙΑΦΑ ΒΕΡΜΙ – ΜΠΟΥΖΟΥΡΕΖΑ – ΑΣΤΡΟΠΕΛΕΚΙ» στο Δήμο Μάνδρας – Ειδυλλίας, Περιφέρειας Αττικής», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 28/11/2013
Περίληψη Τροποποίησης Άδειας Εγκατάστασης Αιολικού Πάρκου Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας που χορηγήθηκε στην εταιρεία με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΑΣΤΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε.»
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 10/06/2013
Τροποποίηση της με αριθμ πρωτ ΠΕΧΩΦ369/2553/2011 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής με θέμα «Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την εγκατάσταση και λειτουργία Αιολικού Πάρκου ισχύος 32,2 MW, καθώς και των συνοδών έργων αυτού, της εταιρίας ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΑΣΤΡΑ στη θέση «ΓΚΟΥΡΙ ΜΕΛΕΣ – ΚΙΑΦΑ ΒΕΡΜΙ – ΜΠΟΥΖΟΥΡΕΖΑ – ΑΣΤΡΟΠΕΛΕΚΙ» στο Δήμο Μάνδρας – Ειδυλλίας, Περιφέρειας Αττικής»
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 28/03/2013
ΒΕΒΑΙΩΣΗ Για μεταβολή στοιχείων της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.547/18541π.έ./11.02.2003 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΑΣΤΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Ο.Ε.», (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00425), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 14/02/2013
ΒΕΒΑΙΩΣΗ Για μεταβολή στοιχείων της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.547/18541π.έ./11.02.2003 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΑΣΤΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Ο.Ε.», (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00425), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 28/11/2012
Περίληψη Άδειας Εγκατάστασης Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Περίληψη
Ημερομηνία: 24/11/2011
Τροποποίηση της με αριθμ πρωτ: ΠΕΧΩΦ369/2553/2011 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής με θέμα «Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την εγκατάσταση και λειτουργία Αιολικού Πάρκου ισχύος 32,2 MW, καθώς και των συνοδών έργων αυτού, της εταιρίας ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΑΣΤΡΑ στη θέση «ΓΚΟΥΡΙ ΜΕΛΕΣ – ΚΙΑΦΑ ΒΕΡΜΙ – ΜΠΟΥΖΟΥΡΕΖΑ – ΑΣΤΡΟΠΕΛΕΚΙ» στο Δήμο Μάνδρας – Ειδυλλίας, Περιφέρειας Αττικής»
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 23/10/2011
Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την εγκατάσταση και λειτουργία Αιολικού Πάρκου ισχύος 32,2 MW, καθώς και των συνοδών έργων αυτού, της εταιρίας ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΑΣΤΡΑ στη θέση «ΓΚΟΥΡΙ ΜΕΛΕΣ – ΚΙΑΦΑ ΒΕΡΜΙ – ΜΠΟΥΖΟΥΡΕΖΑ – ΑΣΤΡΟΠΕΛΕΚΙ» στο Δήμο Μάνδρας – Ειδυλλίας, Περιφέρειας Αττικής.
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 28/07/2011
Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.547/18541π.έ./11.02.2003 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΑΣΤΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Ο.Ε.», (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00425), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 11/04/2011