Στοιχεία σταθμού ΗΥDRODIT GREEK POWER AE

Μητρώο PAE: ΑΔ-00430
Εταιρεία: ΗΥDRODIT GREEK POWER AE
Τεχνολογία: ΜΙΚΡΑ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ
Ισχύς(MW): 1.50
Θέση/Δήμος: ΞΕΡΟΡΕΜΑ / ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
Νομός/Περιφέρεια: ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ / ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΗΥDRODIT GREEK POWER AE

Ιστορικό Αδειών

Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση και Αξιολόγηση (ΠΠΕΑ) του έργου: «Μικρό Υδροηλεκτρικό Έργο ισχύος 1500 kW στο ρέμα Ξερόρρεμα του Δήμου Δομνίστας στο Νομό Ευρυτανίας», της εταιρείας HYDRODIT GREEK POWER Α.Ε..
ΑΔΑ: 4ΙΦΧ0-Ψ
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση και Αξιολόγηση
Ημερομηνία: 14/12/2010