Στοιχεία σταθμού ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ ΑΕ

Μητρώο PAE: ΑΔ-00048
Εταιρεία: ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ ΑΕ
Τεχνολογία: ΑΙΟΛΙΚΑ
Ισχύς(MW): 1.80
Θέση/Δήμος: ΚΑΡΠΑΣΤΩΝΙ-ΜΟΥΛΙΘΗ ΚΑΛΥΒΙΩΝ / ΚΑΡΥΣΤΟΥ
Νομός/Περιφέρεια: ΕΥΒΟΙΑΣ / ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ ΑΕ

Ιστορικό Αδειών

Απόφαση Ρ.Α.Ε. υπ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Επέκταση
Ημερομηνία: 30/11/2016
Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 199/2016 για την ανανέωση της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.594/3852/18.06.2001 (αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00048) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από αιολικό σταθμό, εγκατεστημένης ισχύος 1,8 MW, στη θέση «Καρπαστώνι – Μουλίθη Καλυβίων», του Δήμου Καρύστου, της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας, της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΑΠΕ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ Α.Ε.»
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Ανανέωση
Ημερομηνία: 15/06/2016
Τροποποίηση – Συμπλήρωση απόφασης Έγκρισης επέμβασης σε έκταση δημόσια δασικού χαρακτήρα για εγκατάσταση Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 1,8 ΜW, συνολικού εμβαδού 17.200,38 τ.μ.(13.011 τ.μ. + 4.189,38 τ.μ.) στη θέση «Καρπαστώνι-Μουλίθι» περιοχής Δ.Δ.Καλυβίων του Δήμου Καρύστου Ν. Εύβοιας, από την εταιρεία ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ Α.Ε.
Άδεια: Επέμβασης
Τύπος: Συμπλήρωση
Ημερομηνία: 09/10/2011
Ανανέωση - τροποποίηση της αρ.2000/27-6-06 απόφασής μας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 1,8 MW στη θέση 'Καρπαστώνι'' στη Τ.Κοινότητα Καλυβίων του Δήμου Καρύστου Π.Ε. Ευβοίας, με αλλαγή επωνυμίας της εταιρείας από ''ENERGY 2 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.'' σε ''ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ Α.Ε.'
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Ανανέωση
Ημερομηνία: 23/08/2011
Τροποποίηση ως προς τον δικαιούχο ''της άδειας λειτουργίας αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 1,8 MW, θέση «Καρπαστώνι» του Δ.Δ. Μαρμαρίου του Δήμου Καρύστου του Νομού Ευβοίας', από «ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ» σε «ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».
Άδεια: Λειτουργίας
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 17/03/2011