Στοιχεία σταθμού ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΤΡΙΚΟΡΦΟ ΑΕ

Μητρώο PAE: ΑΔ-00439
Εταιρεία: ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΤΡΙΚΟΡΦΟ ΑΕ
Τεχνολογία: ΑΙΟΛΙΚΑ
Ισχύς(MW): 11.50
Θέση/Δήμος: ΤΡΙΚΟΡΦΟ / ΚΑΡΥΣΤΟΥ
Νομός/Περιφέρεια: ΕΥΒΟΙΑΣ / ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΤΡΙΚΟΡΦΟ ΑΕ

Ιστορικό Αδειών

Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθ. 135/2018 για την παράταση της διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.194/12788π.ε/11.02.2003 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00439) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από αιολικό πάρκο, ισχύος 11,5 MW στη θέση «Τρίκορφο», της Δημοτικής Ενότητας Μαρμαρίου, του Δήμου Καρύστου, της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας, της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΤΡΙΚΟΡΦΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΤΡΙΚΟΡΦΟ Α.Ε.».
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Παράταση Άδειας Παραγωγής
Ημερομηνία: 07/02/2018
Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 452/2016 για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00439 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.194/12788π.ε΄/11.02.2003 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, στην εταιρεία «ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΤΡΙΚΟΡΦΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΤΡΙΚΟΡΦΟ Α.Ε.» όπως ισχύει, για αιολικό πάρκο ισχύος 11,5 MW στη θέση «Καλντερίμι», της Δημοτικής Ενότητας Μαρμαρίου, του Δήμου Καρύστου, της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας.
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 18/11/2016
Τροποποίηση της αρ.807/36362/27-3-2012 απόφασής μας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 11,5 MW της εταιρείας ‘’ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΤΡΙΚΟΡΦΟ Α.Ε.’’ στις θέσεις «Τρίκορφο» και «Καρφιά» του Δήμου Καρύστου Ν. Ευβοίας.
Άδεια: Χρήσης νερού
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 28/04/2015
Έγκριση περιβαλλοντικών όρων αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 11,5 ΜW της εταιρείας 'ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΤΡΙΚΟΡΦΟ Α.Ε.' στις θέσεις «Τρίκορφο» και «Καρφιά» του Δήμου Καρύστου Ν. Ευβοίας.
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 28/03/2012
Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 11,5 ΜW, στη θέση «Τρίκορφο» του Δήμου Καρύστου της Δημοτικής Ενότητας Μαρμαρίου, της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, στην εταιρεία «QUEST ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ - ΤΡΙΚΟΡΦΟ Ε.Π.Ε.»
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 20/11/2011