Στοιχεία σταθμού ΥΔΡΟΒΑΤ Α.Ε.Β.Ε. ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Μητρώο PAE: ΑΔ-00445
Εταιρεία: ΥΔΡΟΒΑΤ Α.Ε.Β.Ε. ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Τεχνολογία: ΜΙΚΡΑ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ
Ισχύς(MW): 1.91
Θέση/Δήμος: ΡΕΜΑ ΡΑΣΙΝΑ / ΣΠΑΡΤΗΣ
Νομός/Περιφέρεια: ΛΑΚΩΝΙΑΣ / ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΥΔΡΟΒΑΤ Α.Ε.Β.Ε. ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Ιστορικό Αδειών

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΗΣ Ρ.Α.Ε. Για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ20.297/7445/11.02.2003 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (Αριθμός Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00445) της εταιρείας «ΥΔΡΟΒΑΤ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ» σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006
ΑΔΑ: ΒΛ4ΜΙΔΞ-ΖΞΧ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 23/07/2013
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΗΣ Ρ.Α.Ε. Για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ20.297/7445/11.02.2003 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (Αριθμός Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00445) της εταιρείας «ΥΔΡΟΒΑΤ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ» σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006
ΑΔΑ: ΒΛΩΒΙΔΞ-Ι7Ξ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 23/07/2013