Στοιχεία σταθμού ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΠΕ

Μητρώο PAE: ΑΔ-00452
Εταιρεία: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΠΕ
Τεχνολογία: ΑΙΟΛΙΚΑ
Ισχύς(MW): 1.80
Θέση/Δήμος: ΦΙΚΘΙ / ΚΑΡΥΣΤΟΥ
Νομός/Περιφέρεια: ΕΥΒΟΙΑΣ / ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΠΕ

Ιστορικό Αδειών

Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθ. 136/2018 για την παράταση της διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.216/12796π.ε/11.02.2003 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00452) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από αιολικό πάρκο, ισχύος 1,8 MW στη θέση «Φίκθι», της Δημοτικής Ενότητας Στυρέων, του Δήμου Καρύστου, της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας, της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΦΙΚΘΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΕ».
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Παράταση Άδειας Παραγωγής
Ημερομηνία: 08/02/2018
Χορήγηση Άδειας Εγκατάστασης για Αιολικό Σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 1,8 MW, προϋπολογισμού 2.667.518 €, στη θέση «Φίκθι», του Δήμου Καρύστου, της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας στην εταιρεία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Ε.Π.Ε.»
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 21/07/2016
Ανανέωση - τροποποίηση της αρ.3330/04/15-6-05 απόφασής μας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (Α.Σ.Π.Η.Ε.) της εταιρείας 'ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Ε.Π.Ε.' ισχύος 1,8 MW στη θέση 'Φίκθι' του Δήμου Καρύστου (πρώην Στυρέων) στο Ν. Εύβοιας.
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Ανανέωση
Ημερομηνία: 09/08/2011
Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.216/12796π.έ./11.02.2003 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της εταιρείας «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Ε.Π.Ε.», (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00452), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 09/03/2011