Στοιχεία σταθμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ

Μητρώο PAE: ΑΔ-00462
Εταιρεία: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ
Τεχνολογία: ΑΙΟΛΙΚΑ
Ισχύς(MW): 26.00
Θέση/Δήμος: ΚΟΠΡΙΣΕΖΑ-ΦΩΛΙΑ-ΚΙΑΦΑ ΜΗΝΟΥ / ΚΑΡΥΣΤΟΥ
Νομός/Περιφέρεια: ΕΥΒΟΙΑΣ / ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ

Ιστορικό Αδειών

Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθ. 463/2018 για την παράταση της διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.180/16678π.έ./11.02.2003 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00462) άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 25MW στη θέση «Κοπρισέζα-Φωλιά-Κιαφα Μηνου» της Δημοτικής Ενότητας Στυρέων, του Δήμου Καρύστου, της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, που χορηγήθηκε στην εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΠΡΙΣΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΟΠΡΙΣΕΖΑ Α.Ε.»
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Παράταση Άδειας Παραγωγής
Ημερομηνία: 25/05/2018
ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 283/2013 για τη μεταβίβαση της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.180/16678π.έ./11.02.2003 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00462) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, από αιολικό σταθμό μέγιστης ισχύος παραγωγής 25 MW και εγκατεστημένης ισχύος 26 MW, στη θέση «Κοπρισέζα - Φωλιά -Κιάφα Μήνου», της Δημοτικής Ενότητας Στυραίων, του Δήμου Καρύστου, της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας, της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.»
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 11/06/2013
ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 283/2013 για τη μεταβίβαση της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6 Φ17.180/16678π.έ./11.02.2003 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00462) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, από αιολικό σταθμό μέγιστης ισχύος παραγωγής 25 MW και εγκατεστημένης ισχύος 26 MW, στη θέση «Κοπρισέζα - Φωλιά - Κιάφα Μήνου», της Δημοτικής Ενότητας Στυραίων, του Δήμου Καρύστου, της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας, της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.».
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 11/06/2013