Στοιχεία σταθμού ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΑΜΟΥ ΑΕ

Μητρώο PAE: ΑΔ-00465
Εταιρεία: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΑΜΟΥ ΑΕ
Τεχνολογία: ΑΙΟΛΙΚΑ
Ισχύς(MW): 1.80
Θέση/Δήμος: ΦΤΕΡΙΑΣ / ΣΑΜΟΥ
Νομός/Περιφέρεια: ΣΑΜΟΥ / ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΑΜΟΥ ΑΕ

Ιστορικό Αδειών

Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθ. 602/2017 για την παράταση της διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.264/οικ.2320/11.02.2003 (αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00465) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από αιολικό πάρκο εγκατεστημένης ισχύος 1,8 MW, στη θέση «Φτεριάς», της Δημοτικής Ενότητας Μαραθοκάμπου, του Δήμου Σάμου, της Περιφερειακής Ενότητας Σάμου, της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΑΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ «ERGON A.E.».
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Παράταση Άδειας Παραγωγής
Ημερομηνία: 12/07/2017