Στοιχεία σταθμού Λ. Χ. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΑΤΕΕ

Μητρώο PAE: ΑΔ-00475
Εταιρεία: Λ. Χ. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΑΤΕΕ
Τεχνολογία: ΜΙΚΡΑ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ
Ισχύς(MW): 1.96
Θέση/Δήμος: ΡΕΜΑ ΠΕΡΑΣΜΑ 300 ΜΕΤΡΑ ΚΑΤΑΝΤΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΡΩΝ ΙΩΑΝΝΙΩΝ & ΓΡΕΒΕΝΩΝ / ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Νομός/Περιφέρεια: ΓΡΕΒΕΝΩΝ / ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: Λ. Χ. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΑΤΕΕ

Ιστορικό Αδειών

Χορήγηση στην εταιρεία με την επωνυμία “Λ.Χ. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” άδειας εγκατάστασης υδροηλεκτρικού σταθμού ισχύος 1,96 ΜWe, στη θέση “Ρέμα Πέρασμα” στα όρια της Κοινότητας Κρανέας, του Δήμου Γρεβενών, Νομού Γρεβενών.
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 09/03/2011
Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων και Έγκριση επέμβασης για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: «Μικρό Υδροηλεκτρικό Έργο ισχύος 1,96 MWe, στο ρέμα Πέρασμα, στα όρια της κοινότητας Κρανέας, του Δ. Γόργιανης του Νομού Γρεβενών», της εταιρείας Λ.Χ. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΑΤΤΕΕ.
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 26/10/2010
Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων και Έγκριση επέμβασης για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: «Μικρό Υδροηλεκτρικό Έργο ισχύος 1,96 MWe, στο ρέμα Πέρασμα, στα όρια της κοινότητας Κρανέας, του Δ. Γόργιανης του Νομού Γρεβενών», της εταιρείας Λ.Χ. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΑΤΤΕΕ.
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 18/10/2010