Στοιχεία σταθμού ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΕ

Μητρώο PAE: ΑΔ-00481
Εταιρεία: ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΕ
Τεχνολογία: ΑΙΟΛΙΚΑ
Ισχύς(MW): 48.00
Θέση/Δήμος: ΠΕΡΔΙΚΟΒΟΥΝΙ ΕΛΙΚΩΝΟΣ / ΛΕΒΑΔΕΩΝ
Νομός/Περιφέρεια: ΒΟΙΩΤΙΑΣ / ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΕ

Ιστορικό Αδειών

Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00481 Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.748/9072/11.2.2003 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί, μεταβληθεί και ισχύει, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006.
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Βεβαίωση Μεταβολής Στοιχείων
Ημερομηνία: 12/07/2018
Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθ. 89/2018 για την παράταση της διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.748/9072/11.2.2003 (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00481) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από αιολικό σταθμό, ισχύος 48 MW, στη θέση «Περδικοβούνι Ελικώνος» της Δημοτικής Ενότητας Κορώνειας, του Δήμου Λεβαδέων, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Α.Ε.»
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Παράταση Άδειας Παραγωγής
Ημερομηνία: 25/01/2018
Τροποποίηση της με αριθμό 2748/12.05.2008 Απόφασης ΔΙΣΧΑ/Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ως ανεξάρτητος παραγωγός, ισχύος 24 MW, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» στη θέση «Περδικοβούνι» του Δήμου Κορώνειας Νομού Βοιωτίας, λόγω εγκατάστασης επέκτασης ισχύος 24 MW και διαμόρφωσης της συνολικής εγκατεστημένης ισχύος στα 48 MW
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 18/03/2014
Τροποποίηση της με αριθμό ΔΤΕ 992/66457/09.04.2012 Απόφασης ΑΠΔΘΣΕ χορήγησης άδειας εγκατάστασης για την επέκταση, κατά 24,00 MWp, Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 24,00 ΜWp, που ήδη λειτουργεί στη θέση «Περδικοβούνι», των Τοπικών Κοινοτήτων Κορώνειας και Αγίας Άννας της Δημοτικής Ενότητας Κορώνειας του Δήμου Λεβαδέων και της Τοπικής Κοινότητας Θίσβης της Δημοτικής Ενότητας Θίσβης του Δήμου Θηβαίων, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και συνολική ισχύ μετά την επέκταση 48 MW.
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 06/05/2013
ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 174/2013 για την Τροποποίηση της υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.748/9072/11.2.2003, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με τις υπ. αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6.Φ17.748/6145/15.9.2003, Δ6/Φ17.748/5665/07.01.2005, &6/Φ17.748/20837/21.3.2006 και Δ6/Φ17.748/1516/13.5.2008 Αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης και τις υπ' αριθμ. 2615/2008 και 353/2011 Αποφάσεις ΡΑΕ, άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Αιολικό Πάρκο ισχύος 48 MW, στη θέση «Περδικοβούνι Ελικώνος» της Δημοτικής Ενότητας Κορώνειας, του Δήμου Λεβαδέων, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Α.Ε.».
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 09/04/2013
Τροποποίηση της αριθμ. 8003/137505/12-12-2011 Απόφασης Γ.Γ.Α.Δ.Θ.Στ.Ε. «Περί τροποποίησης Απόφασης Έγκρισης επέμβασης σε έκταση δημόσια δασικού χαρακτήρα για την επέκταση υφιστάμενου αιολικού πάρκου, ισχύος 24 ΜW στη θέση «Περδικοβούνι» των Δήμων Λιβαδειάς και Θηβών Π.Ε. Βοιωτίας, κατά 24 ΜW, από την εταιρεία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Α.Ε.»
Άδεια: Επέμβασης
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 03/04/2013
Μη αναγκαιότητα τροποποίησης της αρ.203076/6-9-2011 Κ.Υ.Α. Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για την επέκταση υφιστάμενου αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 24 MW κατά επιπλέον 24 MW και τη λειτουργία του συνόλου του ΑΣΠΗΕ συνολικής ισχύος 48 MW της εταιρείας 'ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Α.Ε.' στη θέση «Περδικοβούνι» των Δήμων Λεβαδέων και Θηβαίων Ν. Βοιωτίας, λόγω αλλαγής της θέσης χωροθέτησης των 8 Α/Γ επέκτασης.
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 12/08/2012
Χορήγηση άδειας εγκατάστασης για την επέκταση, κατά 24,00 MWp, Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 24,00 ΜWp, που ήδη λειτουργεί στη θέση «Περδικοβούνι», των Τοπικών Κοινοτήτων Κορώνειας και Αγίας Άννας της Δημοτικής Ενότητας Κορώνειας του Δήμου Λεβαδέων και της Τοπικής Κοινότητας Θίσβης της Δημοτικής Ενότητας Θίσβης του Δήμου Θηβαίων, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και συνολική ισχύ μετά την επέκταση 48 MW.
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Επέκταση
Ημερομηνία: 08/04/2012
Χορήγηση άδειας εγκατάστασης για την επέκταση, κατά 24,00 MWp, Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 24,00 ΜWp, που ήδη λειτουργεί στη θέση «Περδικοβούνι», των Τοπικών Κοινοτήτων Κορώνειας και Αγίας Άννας της Δημοτικής Ενότητας Κορώνειας του Δήμου Λεβαδέων και της Τοπικής Κοινότητας Θίσβης της Δημοτικής Ενότητας Θίσβης του Δήμου Θηβαίων, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και συνολική ισχύ μετά την επέκταση 48 MW
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Επέκταση
Ημερομηνία: 15/12/2011
Τροποποίηση Απόφασης έγκρισης επέμβασης σε έκταση δημόσια δασικού χαρακτήρα για την επέκταση, υφιστάμενου αιολικού πάρκου, ισχύος 24 ΜW, εμβαδού 21.277 τ.μ. στη θέση «Περδικοβούνι» των Δήμων Λιβαδειάς και Θηβών Π.Ε. Βοιωτίας, κατά 24 ΜW από την εταιρεία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Α.Ε.»
Άδεια: Επέμβασης
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 11/12/2011
Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ) για την επέκταση υφιστάμενου Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 24MW, κατά επιπλέον 24MW και τη λειτουργία του συνόλου του ΑΣΠΗΕ συνολικής ισχύος 48MW στη
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 05/09/2011
Tροποποίηση της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.748/9072/11.2.2003, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με τις υπ. αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6.Φ17.748/6145/15.9.2003, Δ6/Φ17.748/5665/07.01.2005, Δ6/Φ17.748/20837/21.3.2006 και Δ6/Φ17.748/1516/13.5.2008 αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης, και τα στοιχεία της οποίας μεταβλήθηκαν με την υπ'αριθμ. 2615/2008 βεβαίωση της ΡΑΕ, άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Αιολικό Πάρκο ισχύος 48 MW, στη θέση «Περδικοβούνι Ελικώνος», του Δήμου Λεβαδέων (πρώην Δήμος Κορώνειας), του Ν. Βοιωτίας, της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Α.Ε.»
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 09/03/2011