Στοιχεία σταθμού ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΕΡΚΙΝΗΣ ΑΕ

Μητρώο PAE: ΑΔ-00052
Εταιρεία: ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΕΡΚΙΝΗΣ ΑΕ
Τεχνολογία: ΜΙΚΡΑ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ
Ισχύς(MW): 8.35
Θέση/Δήμος: ΡΟΥΦΡΑΚΤΗΣ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΕΡΚΙΝΗΣ / ΣΙΝΤΙΚΗΣ
Νομός/Περιφέρεια: ΣΕΡΡΩΝ / ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΕΡΚΙΝΗΣ ΑΕ

Ιστορικό Αδειών

Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 1925/18.06.2001 Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ20.010/20886/19.09.2002 Απόφαση (ΑΜ Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00052) για άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΜΥΗΣ, ισχύος 5 MW στη θέση «Ρουφράκτης Τεχνητής Λίμνης Κερκίνης» του Δήμου Ηράκλειας, της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών, της εταιρείας με την επωνυμία «ΥΗΣ ΚΕΡΚΙΝΗΣ Α.Ε.»
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 10/01/2012