Στοιχεία σταθμού ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΓΑΣ ΛΑΚΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Μητρώο PAE: ΑΔ-00482
Εταιρεία: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΓΑΣ ΛΑΚΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Τεχνολογία: ΑΙΟΛΙΚΑ
Ισχύς(MW): 35.70
Θέση/Δήμος: ΜΕΓΑΣ ΛΑΚΚΟΣ / ΛΕΥΚΑΔΑΣ
Νομός/Περιφέρεια: ΛΕΥΚΑΔΑΣ / ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΓΑΣ ΛΑΚΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ιστορικό Αδειών

ΒΕΒΑΙΩΣΗΓια τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.784/13815π.έ./04.03.2003 για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00482), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με τις υπ’ αριθμ. Δ6/Φ17.784/8514/06.11.2003, Δ6/Φ17.784/5487/25.01.2005 αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης και την υπ΄αριθμ. Ο-44793/21.10.2010 βεβαίωση της Γραμματείας της ΡΑΕ, της εταιρείας «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΛΗ ΧΙΤΣΑ Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006, όπως ισχύει.
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Βεβαίωση Μεταβολής Στοιχείων
Ημερομηνία: 03/10/2014