Στοιχεία σταθμού ΥΔΡΟΒΑΤ ΑΕΒΕ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Μητρώο PAE: ΑΔ-00483
Εταιρεία: ΥΔΡΟΒΑΤ ΑΕΒΕ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Τεχνολογία: ΜΙΚΡΑ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ
Ισχύς(MW): 0.98
Θέση/Δήμος: ΡΕΜΑ ΔΙΠΟΤΑΜΑ / ΣΠΑΡΤΗΣ
Νομός/Περιφέρεια: ΛΑΚΩΝΙΑΣ / ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΥΔΡΟΒΑΤ ΑΕΒΕ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Ιστορικό Αδειών

Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση και Αξιολόγηση (ΠΠΕΑ) του έργου: «Μικρός Υδροηλεκτρικός Σταθμός, ισχύος 0,5MWe, στη θέση Διπόταμα του Δήμου Φάριδος Νομού Λακωνίας», της εταιρείας ΥΔΡΟΒΑΤ Α.Ε.Β.Ε. ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση και Αξιολόγηση
Ημερομηνία: 19/12/2010